Køkken i Mou leverer ikke i Mou

1. juni træder ny ordning i kraft for storkøkkener

MOU:Det har vakt forundring hos flere ældre borgere i Mou, at de fra 1. juni ikke længere skal have deres mad fra køkkenet på Mou Plejecenter. Den besked har de fået via et nyhedsbrev fra Aalborg Kommune, hvori der står om de ændrede vilkår og hvad de skyldes. Antallet af storkøkkener i den nye kommune er skåret ned, og fremover skal de bestående køkkener i hvert område kun levere til beboerne på plejecentrene, mens køkkenet på Riishøjcentret skal levere såkaldte enkeltportioner til borgere, der ikke er tilknyttet plejecentrene. - I forbindelse med sammenlægningen besluttede politikerne at lægge et højere serviceniveau i de gamle Sejlflod og Nibe kommuner samt til dels Hals Kommune i form af to retter at vælge imellem. Sparer 8,5 mio. - Samtidig skulle der effektiviseres, og beregninger viser, at der bliver sparet 3 mio. kroner i 2007 og yderligere 5,5 millioner kr. frem til 2010, siger Kristian Cronwald, områdeleder i servicecentret. Han kan godt forstå, at borgerne i Mou undrer sig og tænker, at det ikke kan passe, at man sparer penge ved at bringe mad fra Vejgaard til Mou, når køkkenet i Mou i stedet for kører til Kongerslev, Storvorde og Hals. - Men vi skal jo alligevel køre derud og videre til borgere i Egense og Dokkedal, forklarer Kristian Cronwald, der har møde med brugerrådet på Mou Plejecenter sidst i maj. - Så vil jeg prøve at forklare det lidt bedre end i nyhedsbrevet. Det er klart, at det berører de pågældende borgere mentalt, når maden kommer et andet sted fra, siger Kristian Cronwald.