Køkken lukker for varm mad

} Køkkenet på Plejehjemmet Toftegården i Hobro lukker snart for produktion af varm mad. Fremover skal Hobro Sygehus levere de varme måltider til de ældre på Toftegården, ligesom sygehuset i øvrigt også gør det til Plejehjemmet Solgaven og Hobro Alderdomshjem. Formand for socialudvalget Hans Poulsen (S) siger, at der i forbindelse med Toftegårdens afvikling som plejehjem er færre og færre beboere på stedet, og at en del flytter til Solgaven ved årsskiftet. Derfor er det aktuelt at lukke køkkenet. - Med den tilfredshed, der er med maden fra sygehuset, har jeg ingen betænkeligheder ved det, siger Hans Poulsen. Når sygehuset overtager opgaven med varm mad til beboerne på Toftegården, bliver der frigivet ressourcer til, at man kan lave forsøg med kostfagligt personale til de nye leve- bomiljøer, der åbnes til november på Fayesgade og i februar 2006 på Solgaven.