Arden

Køkkener bevares

Byrådet godkender i eftermiddag et forslag om ældremad de nærmeste år: Cafeteriet bevares på Solgårdscentret og Rosengårdscentret - men med kortere åbningstid. Varm mad i Oue serveres nu en time daglig - mens Solgårdscentret holder åbent to timer daglig. Al mad ud af huset til hjemmeboende pensionister tilberedes på Arden Plejehjem. Stordriftsfordele betyder, at der kan spares 1,3 køkkenmedarbejder - eller 322.400 kroner årligt. Tre madruter reduceres til to madruter. Det giver en årlig kørselsbesparelse på 90.000 kroner. Sparemålet på 400.000 kroner om året er dermed opfyldt.