Køkkentjans er også for ældre

Beboere må ikke bruge leve-bo-miljøernes køleskabe. Dur ikke siger Fr.havn!

FREDERIKSHAVN:Hvis beboerne i Frederikshavns leve-bo-miljøer har lyst til at være med i madlavningen, så er der ingen restriktive reglesæt i de regionale fødevaretilsyn, der skal stikke en kæp i hjulet. Det mener formandsskabet i socialudvalget - og selv om sagen ikke har været behandlet i udvalgsregi, er meldingen alligevel klippefast. - Hvis gamle Jes Pedersen har lyst til at skrælle kartofler eller hente mælk i det fælles køleskab, så skal han pinedød have lov til det. Vi taler om medborgere og deres ret til at færdes i eget hjem. Det skal Fødevaretilsynet altså ikke blande sig i, mener næstformand Bruno Müller, S. Han understreger at hele ideen med leve-bo-miljøerne jo har været at fjerne det institutionsmæssige præg og gøre omgivelserne så hjemlige som mulige. - Og efter min målestok er det altså uanstændigt at forbyde mennesker at færdes i eget hjem, siger Bruno Müller. Bruno Müller erkender, at det er de færreste af beboerne i leve-bo-miljøerne, der har overskud og styrke til at deltage i madlavningen. - Men det skal ikke være stive regler, der afgør om de, der kan, også må have lov. For selvfølgelig skal de have lov til det. Ellers må reglerne laves om, siger han. Og formanden, Erik Janum, er helt på den linje. - Vi har netop diskuteret en handleplan, der drejer sig om at lægge liv til årene - altså skabe indhold i tilværelsen hos ældre. - Og her understreges det gang på gang, at indholdet kan være meget forskellige aktiviteter - også aktiviteter, som vi normalt betragter som ubetydelige gøremål, som eksempelvis rengøring. - Men det kunne ligeså godt være at tage mælk ud ad køleskabet eller være med til at forberede maden. - Det afgørende er, at vi ikke bare lægger år til livet, men forpligter os til at lægge liv til årene, siger Erik Janum. Side 4