Kølemad på vej til de ældre

Politikere går ind for, at køle-vakuum mad skal afløse varm mad

HJØRRING:Nu er de varme middagsportioner fra Centralkøkkenet i Hjørring formentlig ved at være talte. I 2004 kommer menuen for beboerne på kommunens plejehjem og 600 hjemmeboende pensionister til at stå på køle-vakuum mad, der leveres en gang om ugen frem for varm mad, der leveres dagligt. I hvert fald hvis et spareforslag indarbejdes i budget 2004, og det er der stor mulighed for. Politikerne i social- og sundhedsudvalget har valgt at komme med en varm anbefaling af den kolde mad. - Den ændrede produktions- og leveringsform giver brugerne mange fordele. Den enkelte kan nu selv bestemme, hvornår vedkommende vil spise og ikke som nu mellem kl. 11 og 13. Den enkelte kan også selv bestemme, hvad vedkommende vil spise, idet der leveres til syv dage pr. gang, siger formanden for socialudvalget, Helmuth Zickert (S). Han understreger, at der ikke er tale om frostmad men om køle-vakuum mad. Får mikroovn Centralkøkkenet producerer i dag ca. 600 varme middagportioner til hjemmeboende pensionister og 300 gange døgnkost til plejecentrene. Køkkenet på Vesterlund producerer bl.a. døgnkost til 63 beboere og ca. 60 middagsportioner til cafeteriet. Ved at gå over til køle-vakuum mad kan der opnåes en besparelse, også selv om produktionen anbefales at foregå i Centralkøkkenet, som får brug for en tilbygning. Anlægsudgiften er anslået til godt tre mio. kr. Det anbefales samtidigt, at køkkenet på Vesterlund ændres til modtagekøkken. Besparelsen ved at indføre kølemad forventes at blive 1,25 mio. kr. i 2004 og 2,7 mio. kr. i 2005 og de følgende to år. Hvis kølemads-modellen bliver til virkelighed, sørger Hjørring Kommune for, at alle eksisterende brugere får en mikroovn, hvis de ikke har en i forvejen. Dog vil der for nye brugere blive stillet krav om selv at anskaffe en ovn. Kan måske vælge - Vi afsætter midler til ekstra hjemmehjælp med et faldende beløb hen over de kommende fire år. Det forventes, at der vil blive et større behov i starten alene begrundet i, at omlægningen sker, men at der hen over tiden vil ske en tilvænning til den nye leveringsform, siger Helmuth Zickert. Omlægningen til køle-vakuum produktion ændrer for så vidt ikke ved de direkte produktionsomkostninger. Dog vil der ved kølemadsproduktion kunne produceres mad indenfor normal arbejdstid og ikke på alle årets 365 dage - bl.a. de "dyre dage" i form af weekender og helligdage. Ældrerådet i Hjørring Kommune går imod forslaget. Rådet mener, at det er en klar forringelse. Medlemmerne er også kede af, at de ældre mister det daglige besøg af madudbringerne. Før førstebehandlingen af budgettet skal det analyseres, om der kan indføres differentieret betaling for mad og levering, så også modtageren opnår en økonomisk fordel. - Dette skal forstås på den måde, at en modtager af mad fra kommunen jo aktivt kan ønske at få maden leveret hver dag og i varm form. Det betyder ekstra udgifter til kørsel og opvarmning centralt og bør fremgå af det kommunale takstblad, siger Helmuth Zickert.