Kønskampen kan ikke afblæses endnu LIGESTILLING: Arbejdsmarkedet er stadig stærkt kønsopdelt -kvindernes egen skyld, mener minister

Kampen for kønnenes ligestilling, også på arbejdsmarkedet, har været i gang længe, men der er stadig resultater at nå

Kampen for kønnenes ligestilling, også på arbejdsmarkedet, har været i gang længe, men der er stadig resultater at nå

KØBENHAVN:Kvinder udgør omkring halvdelen af arbejdsmarkedet, og deres uddannelser kan sagtens måle sig med mændenes. Alligevel løber mændene med de bedste job til den højeste hyre. Samtidig er arbejdsmarkedet stærkt kønsopdelt. Kvinderne vælger nemlig - stadig - de "bløde" fag med omsorg i højsædet, mens mændene hælder til håndværkeruddannelserne. Det viser en ny rapport fra Socialforskningsinstituttet (SFI). Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) opfordrer både kvinderne selv, men også virksomhederne til at arbejde for mere ligestilling. - Jeg er ikke i tvivl om, at virksomhederne først og fremmest ser på den enkeltes kvalifikationer og kompetencer. Men virksomhederne må også være mere åbne over for, at både mænd og kvinder kan udføre langt de fleste opgaver, og de må arbejde aktivt for, at det sker, siger Claus Hjort Frederiksen i en kommentar. SFI-rapporten viser, at det danske arbejdsmarked er stærkt kønsopdelt. Kvinderne er primært ansat inden for kontor og omsorg, mens mændene er ansat i de mere håndværksprægede brancher. Men selv når kvinderne har den samme uddannelse som mænd, og selv i brancher, hvor der næsten kun er kvinder ansat, har mændene større sandsynlighed for at blive ledere. Uudnyttede muligheder Og her er det altså, at beskæftigelsesministeren mener, at kvinderne kan yde en indsats. - Det er glædeligt, at kvinder nu udgør halvdelen af den samlede arbejdsstyrke. På den måde er vi nået længere end de fleste andre lande. Men danske kvinder udnytter stadig ikke i tilstrækkelig grad deres muligheder på arbejdsmarkedet. På den måde er vi nået til en slags mellemstation midt imellem et samfund med total arbejdsdeling, hvor kvinderne arbejdede i hjemmet og mændene på arbejdsmarkedet, og et samfund, hvor arbejdsfunktioner fordeler sig jævnt mellem kønnene, siger Claus Hjort Frederiksen. Frøet lægges i skolen Han peger på kvindernes valg af uddannelse som en af måderne til at ændre på det stærkt kønsopdelte arbejdsmarked. - Det er slående, hvor tidligt frøet til et kønsopdelt arbejdsmarked bliver lagt. Når unge kvinder, for det er nemlig hovedsagelig de unge kvinder, vælger fag som folkeskolelærer, sygeplejerske eller socialrådgiver har de valgt, at de vil arbejde i den kommunale sektor og i kvindedominerede fag. Det er selvfølgelig den enkeltes egen afgørelse, hvilket fag man vil vælge, men jeg synes alligevel, det er synd, hvis bedre viden om uddannelser ville have ført til et andet valg, siger Claus Hjort Frederiksen. Kvindernes uddannelsesvalg kan få stor betydning for både sønners og døtres karriere senere i livet. Selv om kvinders valg af uddannelse er afhængig af deres mors arbejdsfunktion og mænds er afhængig af deres fars, spiller mødrenes uddannelseslængde ind på både mænds og kvinders sandsynlighed for at få en lederstilling: Jo længere uddannelse hun har, des større sandsynlighed har både sønner og døtre for at blive ledere. /ritzau/