Retspleje

Kørelærer tilfreds med afgørelsen

Nu gælder det om at få kørekortet i hus for somalierne

AALBORG:- Retfærdigheden er sket fyldest. Det er en lettet og meget tilfreds kørelærer Frede Damkier, Aalborg, der nu kan afslutte den såkaldte somalier-sag efter Rigspolitiets netop trufne afgørelse. - Det er kort og godt en klar frifindelse af såvel tolken som eleverne, og det kan jeg da kun være yderst tilfreds med, siger Frede Damkier til NORDJYSKE. Han siger videre, at han også havde forventet at vinde sagen. - Der var nemlig ikke noget at komme efter fra politiets side. Man kan da ikke anklage folk på så tyndt et grundlag, og alle andre afgørelser ville ganske enkelt have chokeret mig, understreger han. Han henviser til, at politiet ikke havde håndgribelige beviser i sagen, men at man fra ordensmagtens side udelukkende underbyggede påstanden om snyd med statistiske overvejelser og muligheder. - Jeg synes i grunden, at det er noget beskæmmende for politiet og politimesteren i Thisted, at man dømmer snyd og ikke vil godkende resultatet af teoriprøven i "anden omgang" - efter at have gjort det på selve prøvedagen - uden at have "tungere" bevismateriale. Frede Damkier har stadigvæk den opfattelse, at sagen har racistiske undertoner, og han mener, at den slet ikke var kommet så vidt, hvis der havde været tale om syv danske køreskoleelever. - Jeg føler ikke selv, at jeg personligt har været under anklage i den her sag, men derfor har den alligevel været træls at have hængende over hovedet, siger han. Kørelæreren oplyser, at de somaliske elever er særdeles tilfredse med afgørelsen, og at man nu intensiverer bestræbelserne på at få dem gjort klar til aflæggelse af selve køreprøven. Frede Damkier mener, at politiet i Thisted skal betale somaliernes omkostninger i forbindelse med sagen, og han henviser i den forbindelse til, at advokatudgifterne beløber sig til 8.000 til 9.000 kroner. NORDJYSKE har forgæves forsøgt at indhente en kommentar til Rigspolitiets afgørelse hos den dansk-somaliske tolk. Frede Damkier kan dog oplyse, at manden er underrettet om afgørelsen, og at han har modtaget den med tilfredshed.