Køreplan for drøftelser af landbrugsreform

Landbrugspolitik 12. september 2002 08:00

NYBORG: I håb om at holde EU-landenes forhandlinger om en reform af den fælles landbrugspolitik på sporet, har fødevareminister Mariann Fischer Boel (V) som formand for EU-landbrugsministrene og EU's landbrugskommissær, Franz Fischler, aftalt en køreplan for, hvordan de forskellige dele af EU-Kommissionens reformpakke kan blive drøftet i løbet af efteråret. De frygter, at det bliver vanskeligt at komme ud af stedet, hvis alle elementerne i den meget omfattende reformpakke skal diskuteres "hulter til bulter". På baggrund af reaktionerne skal EU-Kommissionen udmønte pakken i konkrete forslag. De er bebudet i november, men de kan blive udskudt til december, sagde Mariann Fischer Boel i forbindelse med EU's uformelle landbrugsministermøde i Nyborg. Kommissionens reformpakke, der kom juli, var mere vidtgående end ventet. Siden har den første politiske drøftelse i landbrugsministerrådet og i de arbejdsgrupper, der nu arbejder på en teknisk gennemgang, vist, at kun få EU-lande - deriblandt Danmark - er indstillet på gennemgribende reformer nu, mens totredjedele af landene helst ser reformerne udskudt. Forlydender på det uformelle landbrugsministermøde ville vide, at Frankrig med støtte fra Spanien forsøger at samle reformmodstanderne om et dokument, der udtrykker bekymring over de foreslåede reformer og tilfredshed med den eksisterende landbrugspolitik. Mariann Fischer Boel bekræftede, at der har været rygter om et sådant initiativ, men havde ikke selv set noget dokument. - Alle spiller med musklerne og positionerer sig. Det er en del af spillet, at alle prøver at skabe sig selv det bedst mulige udgangspunkt, siger Mariann Fischer Boel til Ritzau. Det står fast, at reformerne tidligst kan færdigbehandles i foråret, når Grækenland har overtaget EU-formandskabet efter Danmark. - Vi har ikke en økse hængende over hovedet, så vi skal være færdige i år. Vi kan under ingen omstændigheder nå den politiske behandling, når forslagene fra Franz Fischler først kommer i november eller måske først i december, siger Mariann Fischer Boel. Selv om nogle af EU-landene - ikke mindst Frankrig - først ønsker ændringer i landbrugspolitikken efter 2006, sporer hun en forståelse for, at reformerne til næste år er nødvendige, fordi EU's nuværende budget udløber, og fordi der skal være penge til at indsluse de nye EU-lande i landbrugspolitikken. - Det er min vurdering, at det vil være meget vanskeligt for noget af de 15 EU-lande at forhindre en udvidelse på grund af nationale overvejelser om budgettet. For hvornår får vi den næste chance, siger Mariann Fischer Boel. Ifølge den nu aftalte køreplan skal landbrugsministrene på deres møde senere på måneden drøfte ændringer af EU-ordningerne på kornområdet, herunder rug og durumhvede. Det er et område, der allerede er godt belyst, og hvor landene derfor burde være klar til at tage stilling, påpeger Mariann Fischer Boel. På landbrugsministermødet i oktober skal ministrene drøfte EU-Kommissionens forslag om at gøre EU-støtten afhængig af, at landmanden overholder EU's fælles regler. Kommissionen lægger op til, at der skal formuleres et sæt fælles minimumsregler for dyrevelfærd, som alle landmænd skal overholde. Landmænd, der vil give dyrene endnu bedre forhold, skal præmieres. Lignende præmieordninger skal eksistere, når det drejer sig om miljø og landskabspleje. Landmænd, der ikke overholder reglerne vil få beskåret deres støtte. Den danske regering er meget optaget af, at der bliver proportionalitet i systemet, der kaldes cross compliance. Det vil sige, at straffen skal stå i forhold til forseelsens alvor. /ritzau/

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...