Lokalpolitik

Køreplan for lagerhotellet

Hvis alt kører efter en beregnet køreplan, så kan møbelhandler Erling Christensen stå med en byggetilladelse i hånden midt i juli måned, hvorefter byggeriet af et lagerhotel kan gå i gang - med tre års forsinkelse. Der er problemer af planmæssig karakter, der midlertidigt har stoppet det store byggeprojekt ved siden af møbelforretningen, først og fremmest, fordi den ønskede placering var i strid med regionplanbestemmelser. Men med tirsdagens amtsrådsmøde skulle den hindring være ryddet af vejen, og næsten samtidig har kommunalbestyrelsen i Sindal godkendt en lokalplan og et kommuneplantillæg for det område, hvor lagerhotellet skal ligge. Der kan i teorien komme klager over de to myndigheders afgørelse, men i de hidtidige offentlighedsfaser er der overhovedet ingen klager kommet. Køreplanen er nu, at der fra den 15. maj er en ny høringsfase hos naboer og i amtet, og den slutter den 30. maj. Derefter kan den landzonetilladelse, som teknisk udvalg derefter giver, annonceres den 11. juni, og til den vil der være en indsigelsesperioe indtil den 10. juli. Hvis der ingen anke kommer, kan kommune udstede en byggetilladelse den 11. juli, men i tilfælde af en ankesag i Naturklagenævnet forsinkes lagerhotellets start yderligere.