Lokalpolitik

Køreplan for regionplanen

} Trods strukturreformen er Nordjyllands Amt i gang med at lave en ny regionplan for udviklingen den næste halve snes år. } Efter planen skal amtsrådet i næste måned tage stilling til forslaget, som er udarbejdet af planlæggere i amtet. } Derefter skal planen ud i offentlig debat, som vil foregå frem til slutningen af maj. } Regionplanen skal godkendes endeligt af amtsrådet til efteråret. } Ifølge regionplanforslaget skal Aalborg-Nørresundby være landsdelscenter. } Hjørring, Frederikshavn, Hobro og Aars skal være egnshovedbyer. } Aabybro skal sammen med otte andre byer være egnsby, mens Brovst, Pan-drup og Fjerritslev skal være oplandsbyer.