Lokalpolitik

Køreplan klar for Lanternen

Principbeslutning måske allerede til sommer om nyt idræts- og kulturcenter i Løgstør

Sådan er det planen at det nye idræts-, kultur- og sundhedscenter i Løgstør skal se ud.

Sådan er det planen at det nye idræts-, kultur- og sundhedscenter i Løgstør skal se ud.

Vesthimmerlands Kommunes økonomiudvalg har netop sagt god for en plan, der skal bringe kommunen tættere på at kunne udarbejde et beslutningsgrundlag for projekt ”Lanternen" i Løgstør. "Lanternen" er et nyt center, som er udset til at samle idræt, kultur og sundhed i byen. Planen, som udvalget har sagt god for, er både en tidsplan samt en plan for hele processen omkring etableringen af centret, der er beregnet til at koste i omegnen af 150 millioner kroner. Planen er lavet efter at økonomiudvalget tidligere har besluttet, at der skulle udarbejdes et beslutningsgrundlag med henblik på at afklare de planmæssige og økonomiske konsekvenser af projektet ved hel eller delvis gennemførelse. Det blev dengang også besluttet at der skulle nedsættes en administrativ styregruppe og samtidig blev det besluttet at der skulle udarbejdes en analyse over Vesthimmerlands Kommunes idræts- og fritidsfaciliteter for at få et samlet overblik. Det samlede vesthimmerlandske byråd sagde i forbindelse med 2009 budgettet, at byrådet har en positiv holdning til Lanterne-projektet i Løgstør, og at man vil arbejde for en realisering af projektet. Af den plan som udvalget nu har godkendt fremgår det, at der i marts i år skal holdes et temamøde for byrådet vedrørende kommuneplanen, herunder arealanvendelse som følge af realisering af projekt ”Lanternen”. I maj er der aflevering af den samlede idræts- og kulturanalyse og det betyder, at der i oktober er lagt op til en principbeslutning omkring ”Lanternen”, så byggestart kan gå i foråret 2010. Det første der er planlagt er byggeriet af et behandlerhus. Tidsplanen er disponeret efter at forslaget fra initiativgruppen blandt andet indeholder et forslag om, at etape 1 i et projekt ”Lanternen” bliver etablering af et privatfinansieret behandlerhus samt bygning af en koldhal uden yderligere kommunal medfinansiering. Etablering af et behandlerhus kræver naturligvis også, at de private sundhedsoperatører er interesserede. Det er initiativgruppens opgave at afklare dette. Såfremt etape 1 kan etableres uden yderligere kommunal medfinansiering, kan en principbeslutning om byggegrunden og ”Lanternen” muligvis fremskyndes til sommeren 2009.