Lokalpolitik

Køreplan vedtaget

SKAGEN KOMMUNE: Her i begyndelsen af det nye år, hvor der stadig justeres på dette års budget, har økonomiudvalget fastlagt køreplanen for arbejdet med budget 2004, et budget som ifølge planen skal være endelig godkendt på byrådsmødet mandag 6. oktober. Allerede i begyndelsen af februar indleder direktionen arbejdet med at finde konkrete muligheder for besparelser og såkaldte organisationstilpasninger i et forsøg på at opnå en mere rationel drift, og man gør i den nu vedtagne køreplan opmærksom på, at disse besparelsesforslag kan effektueres med det samme og altså ikke behøver at vente til den endelige vedtagelse af budgettet. Der arbejdes løbende med budgettet hele vinteren og foråret, og 10. april mødes byrådsmedlemmerne med en række embedsmænd til et prioriteringsseminar om næste års budget. Et nyt budgetseminar er fastlagt til 14. august, og en uge senere gør direktionen klar til at komme med en samlet indstilling til budgettet og næste års takster forud for økonomiudvalgets 1. behandling af næste års budget. Den 1. september har byrådet 1. behandling af budgettet og vedtager ved samme lejlighed de kommunale takster for 2004, og 6. oktober skulle puslespillet med de mange tal så gerne falde endelig på plads ved byrådets 2. behandling af budgettet. bm