Sæby

Køreplanen for svømmebad-projektet

SÆBY:Sammen med vedtagelsen om placeringen vedtog Sæby Byråd tirsdag en køre- og tidsplan for svømmebad-projektet i Sæby. Planen bygger på et beslutningsoplæg fra afdelingsingeniør Poul Arendrup fra det rådgivende ingeniørfirma Niras' Sæby-afdeling, der blev antaget som ekstern rådgiver efter byrådets principbeslutning i december om opførelse af et svømmebad. Projektet vil blive udbudt som et totalentreprise-konkurrenceudbud, hvor den økonomiske ramme er fastlagt på forhånd. For at sikre sig, at kun entreprenørfirmaer med tilknyttede arkitekt- og ingeniørfirmaer med den fornødne tekniske, økonomiske og faglige dygtighed får lov at give bud på opgaven, har Poul Arendrup anbefalet, at totalentreprenører, som man anser for kvalificerede til at byde, udpeges på forhånd ved gennemførelse af prækvalificeringsrunde. Her skal entreprenørfirmaer, der ønsker at komme i betragtning udpeges efter fastlagte kriterier. Poul Arendrup foreslår fem-syv totalentreprenørfirmaer udpeget til prækvalifiktationsrunden. De skal konkurrere om at fremkomme med den bedste arkitektoniske, funktionelle, tekniske og driftsøkonomiske løsning til den fastsatte pris. Hovedtidsplanen går for prækvalifikationens vedkommende på en udvælgelse i slutningen af marts. Derefter følger konkurrenceprojektet med udarbejdelse af byggeprogram inden konkurrencens afvikling. Efter bedømmelse af projekterne ventes vinderprojektet udpeget omkring den 24. juni med kontraktunderskrivelse få dage efter. Derefter kan detailprojekteringen af vinderprojektet starte, således at byggeriet kan start midt i september. Det skal stå færdigt i december 2006. Den økonomiske ramme er på 50 mio. kr. plus moms - fordelt med 41,5 mio. kr. for totalentreprisen 3,5 mio. kr. til inventar, fire mio. kr. til omkostninger, herunder bl.a. teknikerhonorarer og tilslutningsafgifter, samt uforudseelige udgifter på en mio.kr. Byggeprogrammet skal udarbejdes af bygherrerådgiveren efter anvisninger fra styregruppen.