Kørestole ingen adgang

Handicappede skal kunne komme til Grenens spids

SKAGEN:Kørestolsbrugere har ingen mulighed for at komme helt ud på Grenens spids, og det finder den lokale afdeling af Dansk Handicapråd dybt kritisabelt. - Jeg læst i NORDJYSKE forleden, at en af de to indehavere af retten til at befordre passagerer til spidsen, Bent Pedersen, der nu er stoppet, forleden udtalte, at han havde forbedret handicappedes forhold i sine vogne. Men det er stadigvæk sådan, at det ikke er muligt lovligt at få sin kørestol med Sandormen, og det synes jeg er helt utroligt i 2005, siger Kaj Hansen, handicapforbundets lokale formand. - Hvis en kørestol skal med en af Sandormene, skal kørestolen løftes op i vognen, og den skal løftes ned igen ude på Grenen. Og så løfter man kørestolen lige ned i sandet, så den handicappede ikke har mulighed for at komme rundt. Og hvis en kørestol skal med Sandormen, er der ihvert fald ingen mulighed for at spænde kørestolen fast, som loven kræver, siger Kaj Hansen. Skagen Kommunes tidligere borgmester Kurt Kirkedal Jensen sagde engang, at Skagen skulle være den mest handicapvenlige kommune i landet, men det mener handicapforbundet bestemt ikke, kommunen lever op til. - Nu er den ledige koncession efter Bent Pedersen opslået, og nu kan alle søge om retten til at beofrdre passagerer til spidsen. Jeg synes, at Skagen Kommune burde have forlangt, at nye indehavere af koncessionerne skal sørge for, at også kørestolsbrugere kan komme til Grenens spids. Vi har jo regler om, at der skal være lige adgang for alle - og dermed også for handicappede - men det gælder åbenbart ikke i Skagen Kommune, siger Kaj Hansen. Skagen Kommune har som nævnt netop opslået den ene af de to koncessioner ledig, og selv om der i materialet ikke står noget om at sørge for lige adgang for alle, kan det nå at komme med. - Der er ikke, som det er nu, stillet krav om, at koncessions-indehaveren skal gøre det muligt for kørestolesbrugere at komme med Sandormen, men vi er opmærksomme på, at der er ønsker om det. Det kan godt være, at det bliver flettet ind som et krav, når vi skal afgøre, hvem der skal have koncessionen, siger Torben Vilmar fra kommunens tekniske forvaltning. Den lokale afdeling af Dansk Handicapråd har i mange år kæmpet for kørestolsbrugernes ret til at komme med Sandormen. - I 2002 forsøgte vi sammen med de to nu begge forhenværende indehavere af koncessionerne, Bent Pedersen og Per Mouritsen, at få indrettet deres vogne med en lift. - Vi havde et godt samarbejde med de to, men desværre lykkedes det ikke at få fonde og lignende til at yde støtte til formålet, fortæller Kaj Hansen. Han oplyser, at det i 2002 ville koste 275.000 kroner per vogn at få lavet lift og plads til kørestole. - Det er nødvendigt, at to vogne har plads til kørestole, så ventetiden ude på Grenen ikke bliver for lang. Ude på Grenen skal der også laves en eller anden form for kørerampe, så kørestolen ikke skal stå i sandet. Det kunne være ramper som dem, der bliver lagt ud ved badestrandene om sommeren, siger Kaj Hansen.