Køretur ikke nødvendig

Folketingsmedlem Bent Bøgsted (DF) og formanden for HK Kommunal Nordjylland Brian Andersen har i flere læserbreve debatteret den service, borgerne kan forvente, når en række sociale ydelser overflyttes fra kommunerne til Udbetaling Danmark fra efteråret 2012.

Det er ATP, som er valgt til at drive den nye myndighed Udbetaling Danmark, og som leverandør holder vi os uden for den politiske debat. Men vi finder det nødvendigt at rette op på de misforståelser omkring borgerbetjeningen, der er i HK-formand Brian Andersens indlæg 14.2. og 22.2. - således at der ikke vækkes bekymring hos de berørte borgere. Først og fremmest skal ingen borgere rejse til Udbetaling Danmarks center i Frederikshavn, hvis de ønsker at blive betjent ansigt til ansigt. Modtagere af de berørte ydelser kan fortsat møde op i kommunens borgerservice. Her vil de bl.a. kunne få hjælp til at udfylde en ansøgning og til at benytte de digitale selvbetjeningsløsninger, hvis de er motiveret for det. Kommunens personale kan desuden hjælpe dem med at komme hurtigt i kontakt med Udbetaling Danmarks sagsbehandlere. Det skal også fremhæves, at borgere fortsat har mulighed for at udfylde en ansøgning i hånden og sende den til Udbetaling Danmark pr. brev. I de lovforslag om Udbetaling Danmark, som Folketinget i øjeblikket behandler, fremgår det også, at kommunerne fortsat skal yde borgeren helhedsorienteret vejledning. Det vil sige, at kommunen også i fremtiden skal gøre den enkelte borger opmærksom på, om hans/hendes situation berettiger til at søge om flere ydelser, f.eks. både folkepension og boligstøtte eller fx børnetilskud, økonomisk friplads og boligstøtte. I både lovforslag og udviklingen af de praktiske løsninger er der således fokus på retssikkerheden for udsatte borgere og ikke-digitalt parate borgere. I den forbindelse har ATP etableret en tæt dialog med interesseorganisationer, som især repræsenterer disse borgergrupper. Slutteligt skal det fremhæves, at ATP, der i sagens natur har mange ældre kunder, har årelang erfaring med at yde kundebetjening via telefon, mail og digital selvbetjening og med en dokumenteret høj kundetilfredshed. Den generelle kundetilfredshed hos kunderne har siden 2006 kontinuerligt ligget på mellem 80 og 90 pct. Eksempler fra flere kommuner viser desuden, at rigtig mange ældre - med den rigtige kommunikation og de rigtige løsninger - nemt kan flyttes over på de digitale kanaler. I Aarhus Kommune er man f.eks. gået fra en selvbetjeningsgrad på omkring 20 pct. til 74 pct. på folkepensionsområdet.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.