Kørsel koster kassen

Regning for 2009 bliver 8,2 mio. kr. større end budgetteret.

søren brink (K), formand for børne- og familieudvalget: - Vi forsøger at hente pengene fra områder, hvor det ikke får konsekvenser for serviceniveauet. Foto: Martin Damgård

søren brink (K), formand for børne- og familieudvalget: - Vi forsøger at hente pengene fra områder, hvor det ikke får konsekvenser for serviceniveauet. Foto: Martin Damgård

Det er meget dyrere at transportere børn til undervisning, især specialundervisning og interne skoler, end den kommunale forvaltning nogensinde har forestillet sig. Området har været konstant underbudgetteret siden Jammerbugt Kommunes start, og i 2009 blev kørslen hele 8,2 mio. kr. dyrere end ventet, ca. 18 mio. mod budgetteret 10. Allerede nu vurderes det, at der også bliver en overskridelse i år på to mio. kr. i forhold til budgettet, og derfor har børne- og familieudvalget efter krav fra økonomiudvalget fundet kompenserende besparelser, både for dette beløb og en forventet ekstraudgift til fri- og efterskoler på en mio. kr., i alt tre mio. kr. - Vi har forsøgt at hente pengene fra områder, hvor det ikke får konsekvenser for serviceniveauet, forklarer Søren Brink (K), formand for børne- og familieudvalget. - Dels henter vi godt en million kroner fra det nedlagte skole- og familiecenter i Pandrup, som er lukket tidligere end planlagt, fordi børnene allerede er flyttet, dels venter vi med at udmønte en million kroner til nye tiltag i børnehaver og landsbyordninger, og dels inddrager vi en million, som tandplejen ønskede at overføre fra i fjor til i år, oplyser han. - Den sidste er jeg mest ked af, fordi det er i mod konservative principper at straffe nogen, der sparer op fra et år til næste. Men her er der tale om uforbrugte lønkroner, fordi der har været ubesatte stillinger. Det kommer altså ikke til at ramme serviceniveauet i tandplejen i år, understreger Søren Brink. Fagudvalgene skal melde deres spareforslag tilbage til økonomiudvalgets næste møde, så de kan vedtages på kommunalbestyrelsesmødet 18. februar.