Færdselsforseelser

Kørsel uden kort flere gange

BROVST:En 57-årig mand fra Brovst er ved retten i Fjerritslev idømt 14 dages betinget fængsel, en bøde på 4.000 kroner og 30 timers ulønnet samfundstjeneste, som skal udføres inden for et halvt år. Manden var tiltalt for to tilfælde af kørsel uden kørekort. Af forklaringerne i retten fremgik det, at tiltalte tidligere var dømt fire gange for at køre uden kørekort. På dommerens spørgsmål om, hvorfor han ikke havde kørekort, oplyste tiltalte, at han havde mistet det i 1979 på grund af spirituskørsel. Af personundersøgelsen fra Kriminalforsorgen fremgik, at manden havde et alkoholproblem, som i givet fald kunne bevirke, at en betinget dom kunne være tilknyttet vilkår om kontrolleret alkoholistbehandling. Tiltalte mente ikke, han havde et konkret alkoholproblem. Han drak fem-seks øl om dagen, ”og det har jeg gjort i 40 år”, sagde han. Den betingede dom har en prøvetid på to år, og manden skal underkaste sig tilsyn af kriminalforsorgen i et år. Han modtog dommen.