Lokalpolitik

Kørt helt af sporet

Hobro og Hadsund kan blive enige om at være uenige

HADSUND-HOBRO:Striden mellem Hadsund Turistråd og Hobro Turistforening handler tilsyneladende om en bagatel af 40.000 kroner, men bag bagatellen ligger en grundliggende uenighed om den indbyrdes aftale om "Kyst- og Fjord Ringen". Aftalen blev indgået i 2003 og godkendt samme år af de to kommuners byråd. Tanken var at danne en fælles overbygning på de to organisationer og derigennem øge markedsføringsindsatsen. Aftalen omfattede desuden en fælles turistchef, Hadsunds Hanne Vestergaard. Derudover er det svært at give en neutral beskrivelse af indholdet, for ovennævnte elementer er stort set det eneste, der er enighed om i dag, hvor det eneste, der er tilbage af Kyst- og Fjord Ringen, er den omtalte regning på 40.000 kroner. I aftaleteksten står følgende: "Til Hadsund Turistråd betaler Hobro Turistforening i 2003 25.000 kr. som bidrag til turistchefens løn og i 2004 100.000 kr. til turistchefens løn." Fakta er, at Hobro Turistforening betalte 25.000 kr. i 2003. I 2004 indbetalte man en rate på 10.000 kr., men derefter ophørte betalingerne. Forklaringen er ifølge Hobro Turistforenings formand, Hanne Thomsen, at man ikke fik dokumentation for, hvad pengene gik til. - Vi udsteder ingen blancochecks. At hælde 100.000 kroner ned i Hadsund Turistråd kommer der jo intet ud af, og ingen vil vel betale for noget, de ikke ved, hvad er, siger hun. Klokkeren aftale Hadsunds kommunaldirektør Bo Nielsen tolker aftalen anderledes. Han mener, at de omtalte 125.000 kr. er et grundbeløb for Hobros deltagelse i samarbejdet. - Man må forstå, at da aftalen blev indgået, lå Hobros turistarbejde i ruiner. Man havde netop måttet afskedige turistchefen, fordi det kommunale tilskud var halveret. Med aftalen blev de en del af en velfungerende organisation med et tilhørende koncept og know-how. Man kan kalde de 125.000 kr. et startgebyr, siger han. Alligevel indvilligede daværende formand for Hadsund Turistråd, Claus Brink, i at synliggøre udgifterne. Han var netop gået af som formand, men ydede opbakning til sin efterfølger Klaus Kruse ved et møde 2. april 2004 på Hadsund Rådhus. Her fremlagde han en faktura lydende på 117.000 kr. Mødet havde deltagelse af de to organisationer samt de to kommuners borgmestre og kommunaldirektører. - Set i bakspejlet skulle jeg aldrig have fremlagt dokumentation for udgifterne. Jeg har godt nok set i avisen, at man ikke mener, aftalen var særlig god, men på det punkt - om turistchefens aflønning - var den i hvert fald klokkeren, siger Claus Brink. Hans vurdering af mødet er i øvrigt, at det var særdeles velbegrundet, at borgmester Karl Christensen lukkede mødet. - Mit indtryk var ikke, at Karl Christensen "smækkede med døren". Han traf en beslutning, fordi diskussionen ikke længere var konstruktiv. Debatten var kørt helt af sporet, og vi snakkede udelukkende bagudrettet, ikke fremadrettet, siger Claus Brink. Rykkede flere gange Sådan opfatter Hanne Thomsen ikke mødet. - Det havde været ønskværdigt, om borgmestrene havde holdt sig væk. Så havde vi været nødt til at finde ud af det sammen. Vi var uenige, men så måtte vi jo finde ud af, hvordan vi kom videre, men da Karl Christensen smed os ud, ødelagde han samarbejdet, siger hun. Hanne Thomsens opfattelse af aftalen er, at de 125.000 skulle være Hobros betaling for konkrete opgaver udført af Hadsund for Hobro Turistforening. Hun henviser i den forbindelse til det, hun kalder "opgavekataloget" i aftalen. I selve aftalen er det formuleret som "forslag til opgaver for turistchefen". - Det skulle have været nærmere beskrevet af den overordnede organisation for Kyst- og Fjord Ringen, men den kom aldrig op at stå. Vi rykkede flere gange, men der skete intet. Og når der ikke er en fælles overbygning, må det handle om de opgaver, som man kan aftale og blive enige om, siger hun. Ifølge Hanne Thomsen har man flere gange siden forsøgt at foreslå opgaver, som kunne udløse de 40.000 kr. - Men det har man slet ikke været interesseret i. Jeg synes, man burde have været mere fokuseret på, hvilke opgaver der skulle løses, og mindre fokuseret på beløbet, siger Hanne Thomsen. Fra Hadsunds side er man dog ikke indstillet på at påtage sig nye opgaver, før man har fået betaling for allerede udført arbejde. - Og min opfattelse er, at vi stadig har penge til gode, siger Bo Nielsen, der opfatter de 60.000, der blev betalt i 2004, som et a conto beløb til dækning af konkrete udgifter, Hadsund har haft på "ægteskabet". I princippet mener han nemlig fortsat, at Hadsund har krav på de 100.000 kr. til aflønning af Hanne Vestergaard i 2004. NORDJYSKE har bedt juristen Karsten Naundrup Olesen, Aalborg Universitet, om tolkebistand til aftalen. Læs hans vurdering i morgendagens avis. Læs også Hanne Thomsens debatindlæg i dagens avis.