EMNER

Kogalskab på gård i Farsø

FARSØ:En malkekvægbesætning på 132 køer vil en af de nærmeste dage blive aflivet med medicin, efter at der i går med sikkerhed blev konstateret kogalskab i en besætning på Farsø-egnen. Kogalskab er dog ikke smittefarlig, og derfor er der ikke truffet foranstaltninger af nogen art i forholdet til andre besætninger i landsdelen. - Men i Danmark er vi meget restrikltive, og aflivningen af besætningen sker af politiske grunde i forholdet til udlandet og eksportmartmarkederne, siger kvægbrugskonsulent Morten Ege Thomsen, Hobro Landboforening. Han er af det offentlige udpeget som vurderingsmand forbindelse med kogalskab, og det bliver nu landbokonsulentens opgave dels at støtte den berørte landbofamilie og dels hjælpe med at indkøbe en ny besætning. I første omgang skal stalden dog desinficeres, og derefter skal den stå tom i en måned, før der sættes en ny besætning ind. Kogalskaben i Farsø er konstateret på en selvdød ko, der fornylig blev kørt til destruktionsanstalten DAKA i Randers. Her bliver der udtaget prøver af alle indbragte dyr, og da to på hinanden følgende prøver begge afslørede kogalskab, blev der som reglerne foreskriver sendt en tredje prøve til laboratourieundersøgelse i England. Fødevaredirektoratet modtog svaret i går, og det var en bekræftelse af, at det selvdøde dyr - en seks og halvt år gammel ko - var smittet med sygdommen. Folk fra Fødevaredirektoratet aflagde i går besøg på den berørte ejendom, og her blev der truffet aftale om den forestående aflivning af besætningen. - Til gengæld er der ikke foretaget afspærringer, som man ser det i forbindelse med andre kvægsygdomme. Netop fordi der reelt ikke er fare på færde, da der er tale om en ikke-smittefarlig sygdom, understreger kvægbrugskonsulent Morten Ege Thomsen. Det er 8. gang inden for de seneste fire år, der er konstateret kogalskab i Danmark. Første gang var på en gård, som en far og søn drev i Rebild. Derefter fulgte kogalskab hos en hollandsk landmand med en besætning i Klim. De øvrige tilfælde af kogalskab har været på besætninger i Sønderjylland, Sjælland og på Fyn.

Breaking
Ingen afsluttende prøver for 9. og 10. klasser: 15. april åbner institutioner og skoler for 1.-5. klasse
Luk