Kogalskab til diskussion

EMNER 27. februar 2003 07:00

HERNING: Diskussionen om bekæmpelsen af kogalskab i Danmark er nu blevet så intens, at kvægbrugets nye paraplyorganisation, Dansk Kvæg, afsætter en hel forårsdag, torsdag 1. maj, til belysning af emnet. Datoen blev besluttet på Dansk Kvægs årsmøde i Herning tidligere på ugen i lyset af debatten på mødet. Professor Lars Gjøl Christensen, Landbohøjskolen, lagde allerrde på årsmødets første dag ud med et langt og skarpt indlæg, hvori han efterlyste "blot én velfunderet faglig begrundelse, " for den nuværende strategi. Dett er den strategi, som indebærer, at alle dyr i en besætning, hvori der findes et smitttet dyr, bliver slået ned - plus alle dyr, som har været i berøring meds besætningen. Det indebærer også overvågning af besætninger under mistanke. Den påfører, i følge professoren "urimelige og helt unødvendige psykiske belastninger for hundredvis af kvægbrugere". Han beskyldte organisationer, myndigheder og medier for at lægge låg på debatten og ikke være åbne over for en faglig debat, og pegede på, at Holland har valgt en lempeligerre strategi. Veterinærdirektør Preben Willeberg, Fødevaredirektoratet, erkendte, at Holland nu slækker sin nedslagningspolitik. Men han pegvede på, at sygdommen forløber anderledes i Holland. Det tyder på, at hollænderne harhaft held til at eliminere visse smittekilder, som måske fortsat findes i Danmark, sagde han, og opfordrede til at inddrage foderstofbranchen i diskussionen fremfor at skyde på hinanden. Fødevareminister Mariann Fischer Boel (V) slog fast , at der ikke er sket afgørende nyt, der kan ændre på den nugældende BSE-strategi. - Der er stadig enighed om hurtigst mulig BSE-frihed på den mest sikre måde. Jeg vil fastholde den nuværende politik, men lytte til synspunkter fra den videnskabelige ekspertise og erhvervet, fastslog hun. Landmandsparret Jane Dalgaard og Palle Koller, Saltum, der i gået aktivt ind i den BSE-lobby, som arbejder jder for en "mildere" bekæmpelsestrategi efter at de selv oplevede at få slået en sund og rask ko ned, erklærer sig relativt tilfreds med tilsagnet om et seminar. - Vi vælger tger det som udtryk for vilje til at diskutere emnet, siger Jane Dalgaard.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...