Gjøl

Kogekonen fra Gjøl

Alice Kristine Andersen, Nørredigevej 120, Gjøl, 68 år.

Alice Kristine Andersen.

Alice Kristine Andersen.

Alice Andersen var født på Gjøl og har hele sit liv boet her. Alice var den ældste af en børneflok på tre. Alice har gennem sit arbejde som kogekone og sangforfatter skabt glæde i mange familier. Hun var kendt for, at alting var i orden og maden helt perfekt, når hun stod for festen. Hun har i forbindelse med dette job kørt Nordjylland tyndt, og der var ikke mange forsamlingshuse og festlokaler, hun ikke kendte. Dette arbejde havde hun i næsten 40 år, og hun stoppede først for godt et år siden, da sygdommen ramte hende, så hun ikke magtede det krævende arbejde mere. "Kogekonen fra Gjøl" var den titel, Alice blev mest kendt for, da hun i 2004 kom i det landsdækkende tv med sin kogekunst. Udsendelsen, som blev lavet sammen med den kendte kok Thomas Rode Andersen fra Restaurant Kong Hans blev til stor fornøjelse for Alice, som fik meget stor opmærksomhed efter denne udsendelse. Hendes madopskrifter blev optaget i ugebladene, og hun har også senere deltaget i Nordjyllands Radios madprogram. Efter skolegang på Gjøl kom Alice på Stidsholt Ungdomsskole, hvor hun knyttede mange tætte bånd, og nogle af disse bekendtskaber er stadigvæk i behold. Det har været til stor glæde for både Alice og hendes mand Svenning. Hun kom som ung pige i huset i Aabybro hos Slagter Knudsen. Der fandt man hurtig ud af, at Alice havde interesse for at arbejde i butikken, og hun blev hurtigt meget vellidt både af familien Knudsen og den store kundekreds. I 1964 blev Alice gift med Svenning Andersen, som også er fra Gjøl. Efter giftemålet flyttede de i deres nyopførte parcelhus Nørrekærhus på Nørredigevej, hvor de har boet siden. Alice og Svenning fik to piger, Dorthe og Anette. Hjemmet har altid båret præg af stor gæstfrihed, og derfor er vennekredsen også rigtig stor. Efter giftermålet blev Alice privat dagplejemor. Samtidig var hun husmor hos Sundbæk Christensen. Alice har altid været meget dygtig med sine hænder. Da pigerne var små, syede hun alt deres tøj. Hun har også i mange år gået på kursus i porcelænsmaling og almuemaling, og der står mange sjove nisser rundt i bekendtskabskredsens hjem, som er kommet fra Alice. Alice var også meget dygtig, når det gjaldt istandsættelse og almuemaling af gamle møbler. Det bærer hjemmet stadig præg af. Selv køkkenet på Nørredigevej er almuemalet. Alice har i mange år været med i bestyrelsen for Gjøl Husmoderkreds. Da Husmoderkredsen startede dilettant på Gjøl, var Alice primusmotor. Hun stod selv på de skrå brædder og udfyldte altid sine roller på allerbedste måde. I mange år og helt indtil sin død forfattede Alice festsange. Hun var kendt vidt omkring for sine sange, og hendes kunder kom gerne igen flere gange. Alice blev ramt af kræft for halvandet år siden, men hun mistede ikke modet, men fandt sine gamle kreative sider frem igen og gav sig til at lave malerier. Denne beskæftigelse brugte hun mange timer på, og mange flotte malerier kom fra hendes hånd. Samtidig kom der gang i håndarbejdet, og hele familien blev forsynet med flotte strikkede tæpper. Alice havde også den glæde at have sine to piger boende på Gjøl, så børnebørnene var tit på besøg hos deres mormor. Det var til rigtig stor glæde for Alice og i særdeleshed for børnebørnene som så et lys i deres mormor. Alice Andersen efterlader sin mand Svenning, døtrene Dorthe og Anette, svigersønnerne Kim og Jakob samt børnebørnene Karoline, Mathilde, Anders, Andreas og Signe.