Kognitiv poetik

BØGER Line Brandt & Frank Kjørup (red.) ”Kognitiv poetik” # # # ¤ ¤ ¤ Århus Universitetsforlag har med serien ”Moderne litteraturteori” givet en gave til alle litteraturstuderende, som man kun kan udvise taknemlighed for. Serien redigeres af Stefan Iversen og Henrik Skov Nielsen, men hver bog redigeres af en ekspert. Det nyeste bind omhandler ”Kognitiv poetik” Kognitiv poetik? Kognition er den bevidsthedsmæssige proces, der omfatter erkendelse, følelser og vores vilje. Reuven Tsur, der også er ophav til begrebet kognitiv poetik, skriver i sin artikel, at nu ”bruges det (begrebet kognition, red.) til at henvise til alle hjernens informationsbehandlende aktiviteter, lige fra analysen af umiddelbare stimuli til organiseringen af subjektiv oplevelse.” Det betyder at i hvert fald dele af den kognitive poetik er langt mere naturvidenskabeligt orienteret, men det betyder også, at den ikke kun har fokus på teksten, som de strukturalistiske/formalistiske retninger, den udspringer af, men også er orienteret mod læserens umiddelbare sansninger i forbindelse med en tekst. Poetik er lidt mere enklere at forklare og kommer som så meget andet af græsk; verbet poiein betyder at skabe, og poetikken omhandler således teorien bag de poetiske strukturer og sproglige regelmæssigheder i en given tekst. Kognitiv poetik er således en nærlæsningsstrategi, der også fokuserer på læserens umiddelbare sanseopfattelser. Det indebærer en kritik af den vestlige verdens formening om at følelser og erkendelse er to adskilte ting. Man kan her ane en anden inspirationskilde for den kognitive poetik: fænomenologien og dens forsøg på at gå til sagen selv, dvs. sætte parentes om vores forudfattede meninger. Dertil kommer gestaltpsykologiens standpunkt, at det primære i menneskets bevidsthedsliv er formgivning med afsæt i helhedsdannelser. Men også lingvistikken (sprogvidenskaben) og retorikken har fingre med i den kognitive poetiks spil. Stærkest står Reuven Tsurs og Eve Sweetsers artikler, for her får man som læser virkelig indtryk af den kognitive poetiks nærlæsningsstrategier og dens forcer mht. fortolkning. Men desværre er det overordnede indtryk sådan, at jeg personligt nok ville kaste mig over Kjørups egen bog ”Sprog versus sprog”, der indeholder en formidling fuld af humør, finesse og skarpsyn. Christian Stokbro Karlsen kultur@nordjyske.dk Line Brandt & Frank Kjørup (red.) ”Kognitiv poetik” 236 sider, 198 kr. Århus Universitetsforlag