EMNER

Kok Kommune

16. februar havde Knud Held-Hansen et indlæg vedrørende, at Øster og Vester Han Herred ved en sammenlægning har besluttet at kalde deres kommende kommune for Jammerbugten Kommune i stedet for Hanherred Kommune.

I den forbindelse nævner han, at i disse m/k-tider kan man ikke kalde en kommune for Han, da mor er den bedste i verden. Det er også rigtigt, men far er nu heller ikke så tosset nu til dags. Nu tror jeg ikke at Han i Han Herred har nogen mandlig betydning, idet der i Trap Danmark udgave 1924 under Øster Han Herred er nævnt, at i Valdemars Jordbog er herredet benævnt Hanæhæreth. Valdemar er den Valdemar Sejr, der i 1202 blev konge i Danmark og måske har det betydet hane (kok), da der i Øster Han Herreds segl fra 1584 står Hane Herrit og i Vester Han Herreds segl fra 1685 Hane Herret og i begge er afbildet en hane, så Han Herreds navn til en kommune ville ikke være helt ved siden af, men det bliver måske en jammerlig kommune hannikkerne får? Hvorfor ikke i stedet kalde den Kok Kommunen?