Lokalpolitik

Kokkedal Slot er mindre virksomhed

BROVST:Kokkedal Slot er en mindre erhvervsvirksomhed. Det fastslog et flertal i kommunalbestyrelsen i Brovst i går. Det betyder, at slottets meget omtalte væksthus er lovligt i henhold til de nugældende landzoneregler. - Men det betyder ikke, at væksthuset dermed er lovliggjort, understreger borgmester Mogens Gade (V). - Væksthuset skal stadig lovliggøres i forhold til naturbeskyttelsesloven. Og der mangler også fortsat en byggetilladelse, siger han og tilføjer, at det nu er andre myndigheders opgave at afgøre, om væksthuset er lovligt. En mindre erhvervsvirksomhed i det åbne land må udvide med en tilbygning på op til 500 kvadratmeter uden at det er i strid med landzonereglerne. Derfor skulle kommunalbestyrelsen tage stilling til, om slottet er en mindre virksomhed, som er defineret som en virksomhed med op til fem ansatte. Slottets ejer, Gorm Lokdam, har tidligere oplyst til kommunen, at der i gennemsnit er fem ansatte på slottet. De syv socialdemokrater i kommunalbestyrelsen undlod at stemme. Ole Christensen (S) sagde, at gruppen fortsat mangler svar på en række spørgsmål i sagen. Da økonomiudvalget behandlede Kokkedal-sagen ønskede Ole Christensen en repræsentant for Nordjyllands Amt indkaldt. Det fik han afslag på. soj