EMNER

Kold skulder til ny butik

Handelsstanden afviser discountkædes indtog i Skagen

SKAGEN:Den tyske discountkæde "Lidl" får næppe held med sine anstrengelser for at etablere sig i Skagen. Kæden ønsker at sikre sig en 4000 kvadratmeter stor grund ved indfaldsvejen til Skagen for dér at opføre en større butik. "Lidl" har selv peget på flere muligheder. Det er blandt andet skolemarken ved Kappelborgskolen, det er overfor Shell og på Hedeboskolens sportsplads. Discountkædens ønske drøftes på teknik- og miljøudvalgets møde onsdag, hvor politikerne på forhånd synes at være meget tilbageholdne i ønsket om at sige ja tak til endnu en discountkæde i Skagen. I forvaltningens indstilling til de folkevalgte står blandt andet at læse, at Skagen Kommune nok burde - som andre kommuner allerede har gjort det - lave en generel politik, der kan sikre projekters arkitektoniske kvaliteter. Den holdning bifalder formanden for Skagen Handelsstandsforening, Flemming Stig. - Vi vil kæmpe med næb og klør for at vi i Skagen bevarer de gode principper, der allerede er gældende i de retningslinier, der er for lokalplaner. Det vil sige, at nye butikker skal være mindre byggerier, som passer ind i stilen, så vi bevarer den specielle atmosfære med et stort udbud af specialforretninger, siger Flemming Stig. Han begrunder det etablerede forretningslivs modstand med nye, store supermarkeder med nogle kendsgerninger. - Vi har i Skagen ikke et stort opland, og nye forretninger vil ikke kunne trække nye kunder til byen. Derfor er det vigtigt, at vi bevarer det særlige og helt unikke miljø med mindre specialforretninger. Store forretninger passer ikke ind i Skagen, siger formanden. Han understreger, at der ikke er tale om brødnid fra de eksisterende butikker. - Selvfølgelig er der frit næringsliv, men vi mener også, at udviklingen må og skal styres, og vi har altså ikke det opland, der vil kunne trække en masse nye kunder til byen. Vi ønsker, at Skagen fortsat er en by med mange specialforretninger og ikke nogle få, meget store supermarkeder, der har alle varegrupper, siger Flemming Stig.