EMNER

Kold skulder til Taxa

Kasseret, fordi tilbud ikke var underskrevet af samtlige

Frederikshavn Taxa og Skagen Taxa står til at miste skolekørsel for mellem 5 1/2 og 6 mio. kr. i Frederikshavn Kommune. På grund af juridisk ordkløveri. - Der er sort stemning hos taxa-vognmændene, siger direktør i Taxa Vendsyssel, Bo Sandemand. Hvis Taxa mister skolekørslen, vil det også berøre alle andre taxa-kunder. For det bliver meget vanskeligere at få en taxa fredag aften og ved større arrangementer året rundt. Bo Sandemand oplyser, at branchens tommelfingerregel er, at en taxa skal omsætte for omkring 1 mio. kr., så den mistede indtjening svarer til fem-seks færre taxaer. Vognmændene må med andre ord tage fem-seks vogne ud, hvis de skal opretholde samme indtjening pr bil. Miseren er opstået, fordi Frederikshavn Kommune har kasseret Frederikshavn og Skagen Taxas fem tilbud på forskellige delområder af skolekørslen. Frederikshavn Kommunes indkøbskoordinator har i et kortfattet brev meddelt Taxa, at dets tilbud skulle have været underskrevet af samtlige vognmand for at gå videre. Men det er det ikke. "Frederikshavn Kommune betragter tilbuddet afgivet af Deres firma som tilbud afgivet af et konsortium, da der er tale om en sammenslutning af vognmænd, der afgiver tilbud sammen. Jf. udbudsmaterialets bilag 6 skal der medsendes underskrevet erklæring fra samtlige vognmænd". Sådan skriver kommunens indkøbskoordinator til Taxa. Bo Sandemand afviser, at Taxa er "konsortium", hvor alle vognmænd skal underskrive egenhændigt. - Frederikshavn Taxa er en juridisk enhed med eget CVR-nummer, fastslår han, - Med taxaautorisation følger en forpligtelse til at være tilsluttet taxacentralen og til at køre de ture, vognmanden bliver bestilt til. Frederikshavn Taxa har via sin advokat rettet henvendelse til kommunen og bestridt, at Taxa er et "konsortium". Bolden ligger nu hos kommunen.- Men det er en rigtig træls situation, siger Bo Sandemand.