EMNER

Koldby må aflyse byfesten til sommer

Der er for få frivillige i Koldby til at gennemføre byfesten i år - derfor ingen fest KOLDBY: En stor del af tiden på Koldby Håndværker- og Borgerforenings generalforsamling blev i år brugt på at drøfte Koldby Byfest - eller manglen på samme - i 2007. Bestyrelsen havde besluttet ikke at gennemføre byfest i 2007. En beslutning som en stor del af deltagerne i generalforsamlingen ikke var enige i. - Vi havde i oktober forsøgt at få andre til at ”overtage” byfesten og på generalforsamlingen fremkom også et par forslag om at nedsætte Byfest-udvalg enten blandt de tilstedeværende eller et ”trekantssamarbejde” mellem foreningen, KHIF og Handelsstanden. Men KHIF og Handelsstanden så sig ikke i stand til at øge deres engagement i Koldby Byfest ligesom det ikke blev vurderet muligt at sammensætte en gruppe blandt de tilstedeværende. Men der blev fremsat forslag, som så resulterede i at blive bestyrelsens ”Plan B”. Nemlig to endags arrangementer: ”Store Legedag” og en aktivitetsudvidelse af ”En Lørdag i Parken”, fortæller foreningens formand, Henning Klausen. På positivsiden omtalte Henning Klausen den nye legeplads, forbedring af parken med fældning af syge og udgåede træer og beplantning med nye træer og buske samt etablering af pavillon med strøm. Foreningen har hjulpet KHIF ved ”Den Store Klassefest”, afholdt fastelavn med borgerforeningen i Hørdum og har kunnet yde et økonomisk bidrag til juleudsmykningen i Koldby. Endvidere kunne Petanque, ”Kirke & Pizza”, fisketuren og Koldby vinordningen med købmand Åge Nielsson betragtes som værende succesfulde. Hærværk På ”negativ”-siden omtalte formanden hærværket mod den nyetablerede legeplads og opfordrede byens folk til at passe på pladsen, som så mange frivillige og sponsorer havde ofret megen tid og penge på. Cykelturene havde man været nødt til at droppe efter 4 gange grundet manglende deltagere, der var kun 2, der afleverede grene til sankthansbålet og byfesten 2006 var ”en fest med megen arbejde og meget lidt opbakning”. Bestyrelsen består nu af Henning Klausen (formand), Laurits Nors (næstformand). Jane Hvidberg (sekretær), Ina Bjerregaard, Steen Bang Madsen, Elly Janum og Tommy Søe. Suppleanter blev: Chalotte Jacobsen og Klaus Nielsen. Af Carsten Hougaard carsten.hougaard@nordjyske.dk