Lokalpolitik

Koldkrigsretorik

LÆSERBREV

Om det er udtryk for Venstres generelle holdning til afvikling af velfærdssamfundet, Jørgen Lind Thomsen giver udtryk for i sit indlæg 5/3, eller blot en manglende virkelighedserkendelse hos en ikke-valgt politiker, kan man kun gisne om. Men meget tyder på en uklædelig kombination. JLT indleder med Venstres bevidstløse mantra: ”der er aldrig tilført kommunerne så mange penge etc …”. Men en fattig mand, der har 100 kr. til at løse for 150 kr. opgaver, bliver ikke rigere af at få 100 kroner mere, hvis opgaverne nu koster 500 kr. at løse. Kommunereformen har jo tydeligvis været underfinansieret. ”Verdens bedste sundhedssystem”, ”verdens bedste skolesystem” er blot to eksempler på slogans der klinger stadigt mere hult. Truede børn svigtes, handicappede lades i stikken, energi- og forskningspolitikken neddrosles etc. etc. I JLT’s optik er det bare tegn på kommunalpolitikere, der ikke viser ”rettidig omhu”. Hvem vil give den mand et wake-up-call? VKO’s skattestop (og nu også -lettelse) har betydet at nationens sammenhængskraft er gået tabt, og er raslet ned af diverse internationale kvalitetsparametre. Den gennemførte kommunale skattestigning tror jeg de fleste politikere er lettede over. Alternativet havde været endnu mere uspiselige besparelser i den kommende tid (og de bliver slemme nok, tro mig!) med udsigt til lukning af krisecentre etc. Havde vi fulgt Venstres advarsler om lånoptagning, var vi sikkert blevet sat under administration – men det undgår vi sandsynligvis nu p.g.a. rettidig omhu. JTL opfatter skatteforhøjelserne som ”grådighed”. Situationen var den, at kommunen i (alt for) mange år, havde forsøgt at danse efter regeringens pibe, men nu var situationen blevet så desperat, at ”nok var nok”. Og så må jeg også gøre opmærksom på, at det opnåede skatteprovenu ikke går til SF’s julefrokost e.l., men til højst tiltrængte forbedringer for alle kommunens borgere. Hvor skattelettelserne jo primært målrettes VK’s vælgersegment (store lettelser til landets mest velbjergede og en suppesten til de fattigste), prøver vi kommunalt at tænke mere socialt. Det skulle du ved lejlighed tage at prøve, Jørgen Lind Thomsen.