Lokalpolitik

Kollegiepenge ud til Ranum-foreninger

Overskud fra Ludvig Chr. Müllers kollegium til foreninger

En række foreninger i Ranum kommer nu til at nyde godt af de penge, der bliver tilovers, efter at Ludvig Chr. Müllers Kollegium i Ranum i sin tid blev solgt til en sjællandsk ejendomsinvestor. Arkivfoto: Lars Pauli

En række foreninger i Ranum kommer nu til at nyde godt af de penge, der bliver tilovers, efter at Ludvig Chr. Müllers Kollegium i Ranum i sin tid blev solgt til en sjællandsk ejendomsinvestor. Arkivfoto: Lars Pauli

En række foreninger i Ranum kommer nu til at nyde godt af de penge, der bliver tilovers efter at Ludvig Chr. Müllers Kollegium i Ranum i sin tid blev solgt til en sjællandsk ejendomsinvestor. Kollegiet blev dengang solgt efter mange års problemer med at leje kollegieværelserne ud - og dermed skabe en fornuftig økonomi. Den daværende kollegiebestyrelse for den selvejende institution smed håndklædet i ringen, fordi økonomien ikke kunne løbe rundt. Kollegiet skulle sælges og derfor ud i en såkaldt likvidation. Kollegiet havde gennem adskillige år haft problemer med at leje værelser og lejligheder ud og havde således et lejetab på hele 70 ledige boliger. Det betød et årligt underskud på 1,6 mio. kr. årligt. Allerede dengang foreslog bestyrelsen at et eventuelt overskud ved salget skulle bruges til at støtte ungdomsarbejdet i Ranum. Advokat Torben Haldrup, Løgstør, blev i sin tid udpeget likvidator og da regnestykket er gjort bad advokaten Vesthimmerlands Kommune om et forslag til, hvordan overskydende midler fra kollegiets likvidation - ialt 2,5 millioner kroner - kan anvendes. For at få de lokale øjne på den sag inviterede Kultur- og Fritidsforvaltningen i Vesthimmerlands Kommune foreningerne m.fl. fra Ranum og omegn til et orienterende møde om likvidationen og konsekvenser. Efterfølgende har foreningerne fra Ranumområdet samarbejdet om udarbejdelse af et forslag til anvendelse af midlerne. På et møde i Ranum 31. marts med alle interessenter fik forvaltningen en redegørelse for, hvordan der er samarbejdet om udarbejdelse af et samlet forslag. Der peges på en anvendelse af midlerne til det frivillige foreningsliv i Ranum og omegn til etablering af tilbud, som er åbne og tilgængelige for alle børn, unge og voksne i Ranum by og omegn. Forvaltningen modtog 14. april modtaget en prioriteret liste med et samlet forslag til anvendelse af midlerne fra Ranum. Alle forslagene vil forbedre og sikre gode rammer for børn og unges fritidsliv i Ranum og omegn. Forslaget indebærer, at de økonomiske midler tilføres området nu. Og Vesthimmerlands kommunes kultur- og fritidsudvalg synes, at forslaget til fordelingen af pengene lyder så fornuftigt, at udvalget nu anbefaler byrådet at sige ja til det på det næste byrådsmøde. Herefter sendes sagen til Velfærdsministeriet, der har den endelige afgørelse. Kollegiet har siden salget for et par år siden været ejet af en sjællandsk ejendomsinvestor, men det er nu sat til salg igen.