Kollegium på vej til enlige mødre

Forvaltning indstiller til udvalg, at man søger om støtte til kollegium for unge, enlige og sårbare mødre.

Aalborg Kommune ønsker at etablere et kollegium til unge, enlige og sårbare mødre. I hvert fald indstiller familie- og beskæftigelsesforvaltningen til familie- og socialudvalget, at kommunen søger socialministeriets pulje til etablering og drift af et kollegium. I årene 2010-2013 har satspuljepartierne nemlig afsat 78 mio. kr. til en målrettet indsats over for netop de sårbare unge mødre, hvor hovedparten af midlerne er afsat til kollegier for målgruppen. - Det er en del af vores ungestrategi. Hvis vi nu skal have, at 95 procent tager en uddannelse, så er det begavet at gøre noget for en af de grupper, hvor vi kan se, at 73 procent af de unge mødre er på kontanthjælp, siger familie- og beskæftigelsesrådmand Mai-Britt Iversen (S). Hun peger på, at omkring halvdelen af målgruppen ikke har en uddannelse eller en ungdomsuddannelse. - Det er væsentligt, at vi får de unge mødre ud at få en uddannelse. Alt for mange af dem ender med ingen uddannelse at få og ender dermed med at blive varige kontanthjælpsmodtagere. Og det er jo ikke tilfredsstillende for dem og deres børn, siger hun. Aalborg Kommune er blevet inviteret af socialministeriet til at søge ind på puljen. - Det er de store uddannelsesbyer, og selvfølgelig skal du have en vis andel for at lave noget, der batter noget. Det skal også være nogen byer, der bygger noget ungdomsbyggeri, siger rådmanden, der tror på, at kommunen får millionstøtten. I Aalborg er den kommunale arbejdsgruppe, der er kommet med indstillingen, blevet inspireret af Alexandrakollegiet i Valby i København, der er et kollegium for sårbare unge gravide og mødre. Målet er her at støtte unge mødre til et kvalitativt godt liv for dem selv og deres børn samt at opnå selvforsørgelse gennem uddannelse. Et kommende kollegium for de unge, enlig mødre vil netop adskille sig fra et almindeligt kollegium ved at tilbyde en helhedsorienteret indsats over for den enlige mor og hendes børn i form af støtte til at være forældre og til at tage en uddannelse. På spørgsmålet om man hidtil har gjort nok for de unge mødre i Aalborg Kommune, siger rådmanden: - Man har gjort noget på individniveau. Men når du skal lave en forebyggende indsats, så skal du tit investere rigtig mange penge for at vide, om det betaler sig om ti år. Og når vi har en kommunal økonomi, som vi har, så er det nogen gange svært at investere langsigtet. Og det her er en langsigtet investering i, at nogen får en plads på arbejdsmarkedet. Det er nogen af de ting, som vi savner, at vi kommunalpolitisk har mulighed for. Det er planen, at kommunen vil etableret kollegiet i det tidligere AaB College på Hadsundvej i samarbejde med Boligselskabet Himmerland. Projektet skal etableres i en fem-årig periode, hvorefter kommunen forpligter sig til drift i yderligere fire år. Hvis kommunen får pengene, kan byggeriet begyndes i fjerde kvartal næste år og åbne 1. august 2012.