Kollektiv trafik på en ny måde

Det bliver muligt at bestille kørsel direkte fra bopæl til bestemmelsessted

Fra sommeren 2010 får indbyggere i Frederikshavn Kommune et nyt tilbud om kollektiv transport: flexture. Det indebærer, at alle kan bestille en vogn hos Nordjyllands Trafikselskab (NT) og bliver transporteret hvorhen de vil inden for kommunegrænsen for 2,50 kr. pr. kilometer. Minimumstaksten er 18 kr. Ordningen gælder overalt, også hvis bussen kører lige forbi. - Men erfaringen andre steder er, at folk, der bor i nærheden af et stoppested, vælger bussen, fordi den går på faste tidspunkter, fortæller trafikplanlægger ved NT, Annika Jensen, Flexture skal bestilles mindst to timer forud. Kunden må affinde sig med, at NT kan sende vognen op til et kvarter før og op til tre kvarter senere end det ønskede tidspunkt. Kunder får dog ved bestillingen at vide, hvornår afhentningen sker. Flexture køres af taxaer eller minibusser med NT som koordinator. Kunden kan komme ud for, at den bestilte vogn tager flere passagerer op undervejs. På den måde er der stadig noget kollektivt i kørselsordningen. Samtidig med indførelse af flexture afskaffes næsten alle teletaxa-ruter. Teletaxaer er et tilbud, som kun relativt få har kunnet benytte sig af. For teletaxaer kører kun på nogle få ruter, hvor der typisk er meget lille passagerunderlag. Alligevel regner NT og kommunen med, at besparelsen på teletaxa går næsten lige op med mer-udgiften ved at indføre flexture. - På flexture betaler kunden nemlig selv 25 procent af transportudgiften. Ved tele-taxa er egenbetalingen helt nede på 10 procent, fortæller Annika Jensen. Flexture køres i tidsrummet 06 til 23. I Region Nordjylland tilbydes flexture med kommunerabat pt. kun til indbyggere i Jammerbugt og Mors kommuner. Indførelse af flexture er en del af en større omlægning af den kollektive trafik i Frederikshavn Kommune, som plan- og miljøudvalget godkendte på sit møde i sidste uge.