Trafikpolitik

Kollektiv trafik skal styrkes - men hvordan?

Trafikplan fungerer ikke godt nok, men politikerne er ikke enige, om der skal afsættes flere penge

AALBORG:Styrkelse af den kollektive trafik bliver et centralt punkt i den kommende forhandlinger om kommunens husholdningsbudget. Under debatten i går blev der talt for at bruge flere midler på området for at få den kollektive trafikplan til at fungere bedre, mens andre mente, at forbedringerne skulle ske inden for det eksisterende budget. Der var bred enighed om, at den kollektive trafik i Aalborg ikke fungerer optimalt i dag. Teknisk rådmand Henrik Thomsen (SF) har tidligere meldt ud, at han ønsker yderligere 5-10 mio. kr. til den kollektive trafik, og under førstebehandlingen gentog han, at det bliver nødvendigt for at gøre buspassagerne tilfredse. - Vi kommer ikke uden om, at der er behov for flere penge til den kollektive trafik. - Jeg vil ikke lægge skjul på, at der er problemer, og det er ikke blevet bedre af, at regeringen har fjernet sit tilskud til området og dermed har medvirket til at forøge billetprisen, sagde Henrik Thomsen. Mai-Britt Iversen (S) sagde, at det gjorde indtryk, når så mange borgere var utilfredse med busplanerne, og hun fastslog, at politikerne har pligt til at lytte til borgerne, når de er så utilfredse med den måde, tingene fungerer på. Preben Pedersen (R) udtrykte håb om, at byrådet kunne blive enige om at rette de værste fejl. Han mente, at S, SF og R fra starten var enige om, at eventuelle ændringer af den kollektive trafikplan kunne resultere i ekstra penge til området. Kaj Poulsen (S) pointerede derimod, at Henrik Thomsen og Preben Pedersen havde travlt med at vaske hænder, når det drejede sig om kollektive trafik. Han henviste til, at de to byrådskolleger talte om, at det var et fælles ansvar at få tingene til at fungere. Men som medlemmer af teknisk udvalg burde de påtage sig det største ansvar for, at trafikplanen ikke er tilfredsstillende, mente Kaj Poulsen. - Dengang vi fik forelagt den kollektive trafikplan i byrådet, var der ingen meldinger om, at det skulle blive dyrere. Nu må man først se på, hvor der kan foretages ændringer, og så må vi derefter snakke om, hvad det eventuelt koster, sagde Kaj Poulsen. De konservative tog afstand fra at øge udgifterne. Udmeldingen lød, at forbedringerne må ske inden for de rammer, der er i dag. - Det er let bare at tørre ansvaret af. Vi har ikke en kinamands chance for at vurdere, om køreplanen er i orden. Vi kan jo ikke prøvekøre alle ruterne, sagde Rainer Dannemare. Borgmester Henning G. Jensen (S) udtrykte bekymring for, at et stort underskud i Nordjyllands Trafikselskab ville betyde, at Aalborg får en ekstra regning. - Det ved vi ikke, og vi har mange klager over den kollektive trafik. Og mange synes, at der kører en masse busser, der ikke er for mange folk i, så jeg er meget enig med Henrik Thomsen i, at vi skal have foretaget en ordentlig evaluering. Det kan godt være, at vi bliver nødt til at tilføre lidt flere midler, for vi kan jo ikke have et bysamfund, hvor den kollektive trafik ikke fungerer, sagde Henning G. Jensen.