Affald

Kolonihaver udleder spildevand ulovligt

Undersøgelse viser udbredt brud på forbud mod nedsivning i Aalborg.

Fra jordoverfladen og opad fremstår langt de fleste af Aalborgs 1909 kolonihaver prydelige fra en kant, men under de velklippede plæner og revne blomsterbede udleder hus efter hus spildevand på en måde, der er i strid med de kommunale miljøkrav. Situationen fremgår af en undersøgelse af, hvordan spildevandet skaffes af vejen i de 22 kolonihaver i kommunen. Nedsivning fra hver anden Rapporten, der er lavet af rådgivervirksomheden Orbicon/Leif Hansen på vegne af Park & Natur, viser, at i cirka halvdelen af de haver, hvorfra man har fået svar, slipper man af med spildevandet via nedsivning, hvilket er ulovligt. I andre tilfælde slipper haveejeren af med latrinens indhold ved at grave det ned, men det er også forbudt. Kloakpris: 52.125 kroner Ifølge rapporten vil det koste haveejerne en engangsudgift på fra 15.000 kroner til 53.750 kroner at etablere installationer, som opfylder kommunens krav til afledning af spildevand. Billigste løsning er et såkaldt multtoilet, hvor afføring og urin samles op for siden at blive transporteret bort. Den dyreste løsning er en samletank, der med mellemrum tømmes af en slamsuger. Her vil den årlige driftsudgift være 8500 kroner. Næstdyreste løsning er en traditionel kloakering, som vil koste haveejerne 52.125 kroner i tilslutning, stikledning m.v. og en årlig udgift på 2300 kroner. Denne model vil samtidig medføre en udgift for den kommunale kloakforsyning på 13 millioner kroner, fordi anlægget af det kollektive net vil koste 64 millioner kroner, og den samlede tilslutningsafgift fra haveejerne løbe op i 51 millioner kroner. Kommunal afgørelse Udvalget for teknik- og miljø skal torsdag drøfte, hvordan man fra kommunen vil forholde sig til problemet.