Lokalpolitik

Kom ankestyrelse i forkøbet

Hektisk telefonaktivitet mellem Aalborg og København

Aalborg kommune får hård kritik for sin håndtering af sagen, hvor en pige blev mishandlet af sin mor og stedfar i dette hus i Mou. Arkivfoto

Aalborg kommune får hård kritik for sin håndtering af sagen, hvor en pige blev mishandlet af sin mor og stedfar i dette hus i Mou. Arkivfoto

NORDJYLLAND:Beslutningen om at tvangsfjerne den fireårige dreng blev truffet af formanden for Aalborgs børn- og ungeudvalg. Dermed kom han Ankestyrelsen i København i forkøbet. Her sad to jurister nemlig - parallelt med at der i Aalborg Kommune var hektisk aktivitet - det meste af fredagen begravet i akterne i sagen om drengen, hvis forældre i forgårs blev idømt fem måneders fængsel for vold mod en 13-årig halvsøster. Styrelsen bad torsdag af egen drift Aalborg Kommune om alle sagens akter og modtog straks "rigtig-rigtig mange papirer," siger ankechef Henrik Horster. Inden styrelsen nåede at konkludere, skar børn- og ungeudvalgets formand i Aalborg imidlertid igennem. Det betød, at Ankestyrelsen indstillede sin vurdering. For eftersom der nu forelå en beslutning i børn- og ungeudvalget, bliver Ankestyrelsen ankeinstans, hvis forældrene til den fireårige skulle vælge at anke tvangsfjernelsen. - Derfor indstiller vi straks vores aktuelle sagsbehandling, sagde ankechef Henrik Horster fredag eftermiddag til NORDJYSKE. Det centrale spørgsmål, der fredag fik telefonerne til at gløde mellem Aalborg og København, var, om drengen skulle tvangsfjernes, således som søsteren tidligere er blevet det. Dette spørgsmål har Ankestyrelsen to gange tidligere forholdt sig til - nemlig i juli og november i fjor. - Det var ikke på Aalborg Kommunes initiativ, vi dengang behandlede lillebroderens situation, siger Henrik Horster. - Da vi på et møde i 2008 havde søsteren på dagsordenen, blev vi på mødet opmærksomme på, at der også var en mindre bror i familien. Vi bad Aalborg Kommune om en redegørelse for, hvordan kommunen vurderede drengens situation. Vi fik i juli en redegørelse og fandt, at det, der var gjort, så fornuftigt ud. Vi bad imidlertid kommunen om at få en opdateret statusmelding fire måneder senere. Det fik vi i november, og da var vores vurdering den samme: At det, der var gjort, så fornuftigt ud. Vi skrev derfor til kommunen, at vi derfor ikke foretog os yderligere for nærværende. Hvad var det så, der gjorde, at I nu igen gik ind i sagen? - Der er med domsafsigelsen kommet en ny vinkel på sagen. De to voksne i familien er idømt fem måneders fængsel, og det ændrer situationen, sagde Henrik Horster fredag middag. Ambulant undersøgelse De to gange, Ankestyrelsen i 2008 drøftede drengens situation, var der ikke tale om formelle ankesager. Ikke desto mindre foregik der samtidig i Aalborg Kommune en sagsbehandling, hvor forvaltningen to gange indstillede til det lokale børn- og ungeudvalg, at drengen blev midlertidigt fjernet fra hjemmet, mens han blev undersøgt af lægelige eksperter. Begge gange afslog børn- og ungeudvalget en fjernelse, men valgte, at undersøgelsen skulle ske ambulant og altså uden en fjernelse, efter at forældrene havde bakket op bag undersøgelsen. Disse afgørelser blev ikke påklaget til Ankestyrelsen, der imidlertid som nævnt på eget initiativ drøftede drengens situation - og to gange stillede sig tilfreds med, hvad man fik oplyst fra kommunen. Ingen vold mod dreng Ifølge det oplyste er drengen ikke blevet voldeligt behandlet i hjemmet. Under retssagen forklarede den 13-årige pige, at hendes mor og stedfar var langt gladere for den lille dreng, der er parrets fælles barn, end for hende. Sagt lidt firkantet var dilemmaet derfor, om den voldsomme sag om vold mod pigen gør forholdene i hjemmet så belastende for drengen, at han burde fjernes. Eller om der skulle lægges mest vægt på, at hans situation tilsyneladende ikke er så dårlig, at det i sig selv berettiger til det alvorlige indgreb, som en tvangsfjernelse er. I går formiddag bad kommunalpolitikerne i Aalborg byråds socialudvalg børn- og ungeudvalgets formand om her og nu at lade drengen fjerne fra hjemmet, fordi socialudvalget tvivler på, at forældrene efter dommen kan varetage drengens tarv. Det afslog formanden for det lokale børn- og ungeudvalg imidlertid. Senere på fredagen ændrede han sin beslutning, begrundet i nye oplysninger, "der i løbet af dagen er kommet frem". Meldingen herom betød i Ankestyrelsen, at to jurister og en ankechef, der havde indstillet sig på muligvis at skulle arbejde lørdag og søndag, i stedet drog på weekend. Nu var den fireårige ikke mere en hastesag for Ankestyrelsen. Den kan dog igen havne på styrelsens bord. Det kan ske, hvis forældrene anker den lokale afgørelse - eller hvis det samlede børn- og ungeudvalg, bestående af tre kommunalpolitikere, en dommer og en pædagogisk-psykologisk sagkyndig, underkender formandens beslutning.