Retspleje

Kom for sent med erstatningskrav

Ingen erstatning til nordjysk familie

NORDJYLLAND:En nordjysk familie har mistet muligheden for at få sagen om de eventuelle skader, som træ-behandlingsmidlet Rentolin kan forårsage, prøvet ved retten. Vestre Landsret har netop afgjort, at kravet mod Bauhaus og Rentolin's svenske producent er forældet i henhold til produktansvarsloven, idet den nordjyske familie først anlagde sagen tre år og nogle måneder efter de burde have erkendt, at der kunne anlægges en sag. Familien Buus flyttede ind i deres nybyggede villa på Hulvejen i Støvring i februar 1996, og i den forbindelse skulle træbordpladen i køkkenet behandles. Efter råd fra personalet i Bauhaus blev pladen to gange behandlet med Rentolin fra den svenske producent Celcure Svenska AB. I de kommende måneder fik Gitte Buus og hendes spæde søn ubehag og voksende ledsmerter, mens manden, der arbejdede på sjælland i løbet af ugen, kun fik beskedne gener. I 1998 bragt tv udsendelsen "I blind tillid" om netop Rentolin, og da Gitte Buus hørte om udsendelsen, kunne hun genkende mange af de symptomer, som udsendelsen angav. Hun blev undersøgt på Arbejdsmedicinsk Klinik, og her var man forsåvidt enig med kvinden om, at Rentolin kunne være skurken. I november 2001 anlagde familien Buus så civil sag mod Bauhaus efter produktansvarsloven. Denne sag blev udsat og skulle afvente en prøvesag ved Øster Landsret. Men i 2004 besluttede retten i Aalborg, at man skulle få Aalborg-sagen behandlet for at få afgjort, om kravet var forældet efter produktansvarsloven. Og her siger både byret og landsret, at familien Buus allerede hen over sommeren 1998 efter tv-udsendelsen og lægeundersøgelserne burde have vidst, at der kunne være en årsagssammenhæng mellem Rentolin-behandlingen og generne, hvorfor de burde have anlagt sagen allerede da. Men da den først anlagde sagen i november 2001 er der gået mere end tre år, og så er sagen forældet. Efter nederlaget skal staten betale Bauhaus 70.000 kr. i sagsomkostninger, mens Bauhaus skal betale 25.000 kr. til den svenske producent, Celcure Svenska AB.