EMNER

Kom igen, Torben Lund - fortsæt debatten

EU:Debatten om en fælles EU-grundlov for alle medlemslandene er ved at komme i gang. Senest har Kristeligt Folkeparti meddelt, at de ikke kan støtte en sådan europæisk grundlov. Og det socialdemokratiske medlem af EU-parlamentet Torben Lund har rejst indvendinger, fordi han mener en kommende EU-grundlov afgiver for megen suverænitet. Der er al mulig grund til at opfordre Torben Lund til at fortsætte debatten og ikke lade sig sætte på plads af Lykketoft, for Torben Lund har et berettiget anliggende. Den EU-grundlov, man for tiden arbejder hen imod, bygger på en menneskeopfattelse og en samfundsopfattelse, hvor nøgleordet er "rettigheder". Franskmænd og englændere kan ikke enes om så meget i EU, men er der noget, som er et fælles grundlag for dem, så er det tanken om menneskerettighederne. Der har også i Danmark været en del diskussion om disse rettigheder, bl.a. fordi nogle partier har henvist til dem som begrundelse for, at vi ikke kunne føre den indvandrerpolitik, som der faktisk er flertal for i befolkningen og i Folketinget. Den diskussion skal jeg ikke gå ind på her, men i stedet pege på, at rettigheds-tænkningen slet ikke er et tilstrækkeligt grundlag for den samfundsform, vi har brug for at finde frem til i det europæiske samarbejde. Jeg er ikke ude på at tage rettigheder fra nogen, men det hjælper ikke meget, hvis man blot udstyrer et menneske med nogle rettigheder og så ellers lader det klare sig selv. Der er en tendens i fransk og angelsaksisk tænkning omkring samfund og rettigheder til at lade det enkelte individ stå isoleret med nogle rettigheder, der forekommer luftige og abstrakte. Vi har jo netop her i Danmark været i gennem en sommer, hvor forfærdelige mord og voldsudøvelse har vist os, at vi har brug for noget meget mere grundlæggende, nemlig en fælles livsforståelse. Vi har brug for at der i alle samfundets medlemmer bliver skabt en fælles bevidsthed om, hvad man kan og ikke kan, hvad ordentligt og anstændigt menneskeliv er. Kort sagt: Der er brug for opdragelse! Brug for at de samme tanker og normer sættes ind i hvert enkelt menneskes bevidsthed, så vi kan komme til at leve i fred med hinanden. Og her kan det ikke nytte noget, at man henviser til kulturelle og religiøse forskelle. Et samfund må have et vist minimum af fælles opdragelse og fælles værdier, som alle er forpligtede på, ellers går det simpelthen i opløsning. Men det nuværende arbejde i EU går ikke ind på at skabe en sådan fælles livsforståelse mellem Europas folk, men isolerer den enkelte med hans eller hendes rettigheder. Og focuserer man for meget på rettighederne fremmer man let en kultur, hvor det andet menneske udelukkende ses som modstanderen, som den, der er en hindring for min ret til livsudfoldelse. Et dansk indspil i arbejdet på at skabe en tidssvarende, europæisk forfatning kunne tage udgangspunkt i vores danske tradition for på trods af forskelligheder at fremhæve og dyrke en fælles livsforståelse. Den har jo været baggrunden for at vi har kunnet mødes på tværs af partiskel f.eks. i det udstrakte lokale foreningsarbejde. Ligesom der ikke kommer meget ud af at forsøge at klappe med èn hånd, sådan er der nogle kvaliteter i livet, som vi ikke kan besidde alene, men som er fællesskabets. Det ved enhver, som har været til en god fest! Det bliver et endnu koldere og tristere Europa, hvis den blotte rettighedstænkning får lov at forme forholdet mellem mennesker. Derfor er det vigtigt at folk som Torben Lund, der fornemmer forskellen mellem dansk tradition og den fransk-angelsaksiske tænkning får lov at føre debatten frem. Socialdemokraterne burde fremfor nogen være det parti, der satte menneskeligt fællesskab og fælles bevidsthed i centrum for opbygningen af et nyt Europa. Det er ikke mindst vigtigt i forhold til de østeuropæiske lande, hvor de demokratiske traditioner ikke er så rodfæstede. Så kom igen, Torben Lund!