Kom ind ad fordøren!

Trafikulykker 1. marts 2003 07:00
Abildgård-kvarteret: Kommunen, teknisk udvalg har udført et trafiksaneringsarbejde i Abildgårdskvarteret. Arbejdet er udført som et forsøgsprojekt i samarbejde med Vejdirektoratet, politiet og en lokal borgergruppe. Halvdelen af projektet er betalt af Vejdirektoratet. Formålet med projektet er, at få den gennemkørende trafik, der ikke har ærinde i området, dirigeret ud på de større trafikveje. Især den tunge trafik. Samt generelt få hastigheden sat ned. Det er en kendsgerning, at målene er godt på vej til at blive indfriet. Det har den borgergruppe fra området, som teknisk forvaltning har samarbejdet med om projektet, positivt kvitteret for. To borgere i området, Keld Gydum og Arthur R. Jensen har klaget til teknisk udvalg over trafikchikanernes udformning m.m. De er bl.a. af den opfattelse, at unge mennesker der ræser igennem området med høj fart, kunne komme alvorligt til skade ved at påkøre chikanerne! Teknisk udvalg har svaret jer, at udvalget vil følge trafikudviklingen i Abildgårdskvarteret nøje, og efter en evaluering af projektet senere på året, vende tilbage og evt. rette de uhensigtsmæssigheder, der måtte være. Denne tilbagemelding passede jer ikke. Efterfølgende har I stillet spørgsmål til Vejdirektoratet om lovligheden af forskellige detaljer i projektet. I direktoratet har en jurist, i modsætning til den medarbejder i samme direktorat, der har været tilknyttet projektet, forlangt nogle skilte flyttet. At udrede heraf, at teknisk forvaltning har foretaget sig noget ulovligt er dog besynderligt. Jeres frustrationer har over de sidste måneder udartet sig til, at I har ført en hetz-lignende adfærd overfor to navngivne medarbejdere i teknisk forvaltning. Lad mig sige det så præcist som muligt, de pågældende medarbejdere er veluddannede, borgerorienterede, har bred erfaring og er respekteret af vore eksterne samarbejdspartnere. Medarbejderne har til punkt og prikke udført nøjagtigt,hvad politikerne har bestilt. Såfremt I skal have klinket noget, så kom ind ad fordøren og henvend jer til politikerne. Der er faktisk 21 byrådspolitikere med en borgmester i spidsen, I kan klage til. Det er småligt og usselt, at nedgøre navngivne medarbejdere i pressen, hvis eneste forbrydelse er, at de har udført det arbejde politikerne har beordret dem til. (Forkortet af redaktionen)
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...