Kom ind i a-kassen

Hver dag melder om virksomheder, der må skære drastisk i antallet af ansatte.

MEDLEMSKAB:Hver dag melder om virksomheder, der må skære drastisk i antallet af ansatte. Mange er allerede kastet ud i arbejdsløshed, og flere vil følge efter, tyder alt på. Efter år med lutter fremgang vågner mange op til en virkelighed, hvor lønindkomsten er væk. Gennem årene med god beskæftigelse og masser af arbejde har mange valgt deres a-kasse fra i sikker forvisning om, at de ikke ville blive ramt af arbejdsløshed. Og mange har sikkert også regnet med, at det offentlige stod klar med kontanthjælp, hvis det alligevel skulle ske, at de mister jobbet. Desværre er også rigtig mange unge faldet for fristelsen til ikke at sikre sig mod dårligere tider. En beslutning som kan vise sig at få vitale følger for den enkelte. Det vil vise sig, at være ualmindelig dyrt at have sparet de 400 kroner – eller 267 kroner efter skattefradrag - som et fuldtidsmedlemskab af f.eks. HK’s a-kasse koster om måneden. Medlemskabet af arbejdsløshedskassen er jo en forsikring, som udløser maksimalt knap 16.000 kroner om måneden, hvis uheldet er ude. Dagpengeniveauet er fastsat af politikerne og burde være højere, så forskellen mellem løn og dagpenge blev mindre, ligesom optjeningsperioden bør være mindre end 52 uger. Men det er en anden diskussion, som vi i HK også tager aktiv del i. A-kassen nøjes dog ikke med at beregne og udbetale dagpenge. Sammen med en god fagforening giver a-kassen også vejledning, hjælp og støtte til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. For eksempel hjælper HK virksomheder med at finde kvalificerede kandidater til ledige stillinger, ligesom både ledige og medlemmer i job kan få hjælp til jobsøgning og karriereudvikling. For dem der har truffet et valg i forvisning om at ”kommunen” jo hjælper kan det blive en ekstra slem oplevelse, hvis man ikke har været bevidst om, at før det offentlige kan yde kontanthjælp, skal værdier som f.eks. hus, bil og eventuel formue - og efter en periode også kapitalpensionen - realiseres. Og dertil har ægtefæller gensidig forsørgelsespligt, så måske er der alligevel ingen hjælp at hente, hvis manden eller konen er i job. Når hver tredje lønmodtager ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse er det også et samfundsproblem. Dagpengesystemet er en del af den internationalt berømmede danske flexicurity-model, der på den ene side gør det let for virksomhederne at tilpasse medarbejderstaben efter konjunkturerne, og på den anden side spænder et økonomisk sikkerhedsnet ud under lønmodtagerne. Det sikrer dynamik, men forudsætter til gengæld, at lønmodtagerne er forsikrede i a-kasserne. Vi hører af og til om bank- og finansrådgivere der anbefaler at fravælge medlemskabet af A-kassen. Et råd som vi på det kraftigste advarer imod. Uanset konjunkturer bør de sige som vi: Kom ind i a-kassen!