EMNER

Kom ind i fremtiden

Det er nu, en socialdemokratisk ledet regering skal vise, at vi rent faktisk har fået en ny regering!

Derfor må vores ministre nu udtrykke dette i stedet for at hoppe med på folkestemningen om at hænge nogle ud, hvad enten det er mennesker på offentlig forsørgelse eller med en anden nationalitet. Konventioner skal overholdes, og social retfærdighed skal forsvares. Helle Thorning har nu med EU-formandskabet næste år muligheden for at vise lederskab og være med til at få forholdet til EU på plads, så vi sammen kan udbygge et sameksisterende og fredeligt Europa. Det stiller krav til os som vælgere at turde lægge vores nationale forskrækkelse til side, og være med til at tage ansvar i EU. Det er internationale løsninger verden har brug for, og de skal pege mod bedre styring af kapi-tal- og finansmarkeder og en bæredygtig udvikling. Det vil kræve ofre fra de mest velstillede af os, men gevinsten vil blive en mere retfærdig verden med mere fred og frihed end hidtil. Derfor skal socialdemokratiske ministre udsige klart og tydeligt, hvad der er socialdemokratisk politik uden skelen til meningsmålinger og folkestemninger. Helle Thorning skal stå i spidsen for at samle Fol-ketinget om en fælles holdning til EU og de ændringer der er nødvendige for at skabe den ønskede verden. Det er det vi menige i partiet har brugt vores kræfter og fritid på at være med til at bane vejen for. Derfor er det så vigtigt politikken, som måske kan virke skræmmende for nogle vælgere, nu fremlægges tydeligt og bygger på de værdier, som størstedelen af danskerne, - også de radikale af slagsen, inderst inde ved er de eneste holdbare. Lad Carl Frede Haugaard m.fl. om den frugtesløse, livsforskrækkede bragesnak!