Kom ind i kampen

Når miljøministeren sammen med landbrugets eget minister, Henrik Høegh, alligevel ikke vil reducere kvælstofudledningen til vores vandmiljø, har det ikke kun negative konsekvenser for miljøet, men også for landbruget.

Vi har via EU forpligtiget os til at opnå god økologisk tilstand i vores fjorde og i det øvrige vandmiljø. Regeringen var kommet frem til, at for at sikre god kvalitet i vores vandmiljø var det nødvendigt kvælstofudledningen til skulle reduceres med 19.000 ton i 2015. Den største del af reduktionen er nu udsat til 2027 - hvilket helt sikkert vil få negativ betydning for vores vandmiljø og flere somre med døde fjorde og iltsvind venter forude. Regeringen har valgt at ventet til sidste øjeblik med at udforme vandplanerne frem for allerede i begyndelsen af regeringsperioden at tage vandmiljøet alvorligt, og få planerne sendt i høring, så der havde der været god tid til at debattere indsatser og resultater. Men regeringen sad på hænderne. På trods af utallige opfordringer fra interesseorganisationer og oppositionen til at komme i gang. Det er ikke kun gået ud over miljøet. Det er også gået ud over landbruget. Frem for at landbruget fik 10 år til at indstille sig på forandringer og tilpasse sig med nye produktionsmetoder, så kom regeringen med vandplanerne som en tyv om natten. Og et kor af grædekoner fra dansk landbrug satte i med beklagelser. Havde landbruget fået hen ad 10 år til tilpasninger, så havde de haft muligheden. Og der er potentiale i dansk landbrug. 20 pct. af eksporten stammer fra landbruget. Men vi skal ikke masseproducere landbrugsvarer på bekostning af miljø og dyrevelfærd - vi skal producere i balance med miljø og dyrevelfærd. Og der skal en voldsom omstilling til. Resten af dansk industri arbejdede med dette i 70'erne og 80'erne, og viste at det kan lade sig gøre. For dem er det langt hen ad vejen lykkedes. Frem for at se miljøet som et problem, skal landbruget se det som en præmis. Og gribe udfordringen. Politikerne skal give landbruget muligheden for at tage udfordringen i god tid - og bidrager med løsninger. Den mulighed vil SF give dansk landbrug. Så slip grædekonementaliteten og kom ind i kampen.