Arbejdsformidling

Kom med en forklaring

Jobcentrene skal kommunaliseres. Claus Hjort Frederiksen siger (3.12.), at det sker på grund af overvældende gode erfaringer med de forsøgsordninger, der har kørt i enkelte kommuner. I mine ører lyder det underligt.

Jeg har ikke hørt om nogen ekstremt gode succeshistorier fra de jobcentre, der i dag kører som pilotprojekter. Snarere tvært imod. Regeringen er så utålmodig, at de ikke føler sig forpligtet til, at afvente evalueringen af pilotprojekterne og har allerede nu besluttet, at det er en succes historie at kommunalisere jobcentrene, uden at ville se på resultaterne af den kommende evaluering. Kommunerne har regnet på, hvad det kommer til at betyde økonomisk for de kommunale budgetter. Det ser ikke lovende ud. Der er allerede enorme underskud i vente for de fleste kommuner med den ledighed, der er i dag og underskuddet vil stige med i takt med at ledigheden stiger. Som almindelig borger er det meget svært at se konsekvenserne af omlægningen af jobcentrene. Claus Hjort Frederiksen siger, at der er tale om en ren administrativ omlægning, men han vil ikke fortælle ret meget mere. Claus Hjort vil heller ikke gå i dybden med at forklare, hvad der er så godt ved at give jobcentrene til kommunerne eller hvad den ledige kan forvente. Han har heller ikke fremlagt endegyldige beviser for succeshistorierne… Vi er simpelthen nødt til at bede vores lokale politikere om den forklaring. Hvad med dig, Bent Bøgsted? Kan du forklare, lidt mere detaljeret, hvad denne omlægning kommer til, at betyde for den enkelte ledige? Hvad kommer det til at koste os, som betaler kommuneskatten? Hvad skal der spares væk i kommunerne, hvis det viser sig at kommunerne står med et underskud. Skal det være ældreplejen, skolevæsnet eller infrastrukturen. Hvor ville du som lokalt valgt politiker anbefale kommunerne, at svinge sparekniven? Eller skal jobcenter servicen allerede have sparekniven fra starten, når den flyttes til kommunerne? Kom på banen, som lokalt valgte politikere overfor jeres vælgere. Træd frem og fortæl detaljeret, hvad det er I har gang i? Hvad med dig Lene Espersen? Beskriv gerne, hvad den enkelte kan forlange af service. Kunne man tænke sig en jobgaranti, ligesom behandlingsgarantien? Hvad bliver minimumsservicen? Hvad er det, der så markant forbedrer forholdene for de ledige? Hvad får vi, som skatteydere ud af omlægningen af jobcentrene?