Kom med et bud på kommunens fremtid

SKAGEN/FREMTIDEN:Jan Larsen fra Bælum skrev lørdag et læserbrev i NORDJYSKE Stiftstidende, hvor han spurgte "Hvornår tager Skagen skæbnen i egen hånd?" Det er et godt spørgsmål. NORDJYSKE i Skagen vil gerne være med til at sætte gang i en konstruktiv debat, hvor der sættes fokus på de muligheder, der er for at holde liv i Skagen. Det er en kendsgerning, at vi bliver færre og færre borgere i landets nordligste kommune, og det er der sikkert mange forklaringer på. Der er næppe tvivl om, at nedskæringer på politi og sygehus ikke er tillokkende for mulige tilflyttere, og det ér svært at lokke nye mennesker til, når arbejdspladserne ikke sådan lige hænger på træerne. Man kan undre sig over meget - for eksempel at mange topstillinger besættes af folk udefra, som ikke bosætter sig i Skagen Kommune. Det burde være naturligt, at der blev stillet krav om bopælspligt, når Skagen Kommune - borgerne - ansætter ledere på skoler, rådhuset og så videre. Det er en måde at sikre udvikling på, at vi forlanger ledere ansat for skattekroner også bor og lever i lokalsamfundet. Det er muligt, at det så ikke hver gang lykkes at få den fagligt bedst kvalificerede ansat, men måske er den næstbedste i virkeligheden den bedste, for det sociale - det at vedkommende bor og lever her - må tælle meget i det samlede regnskab. En af Danmarks mest anerkendte spåmænd, direktøren for Institut for Fremtidsforskning, cand.scient.pol. Johan Peter Paludan, spåede i disse spalter forleden om, hvordan Skagen ser ud i 2050. - Fremtiden er noget, vi selv laver. Jo længere man prøver at se frem i tiden, og 2050 er ret langt ude i fremtiden, jo mere afhænger det fremtidige resultat af, hvad man gør fra nu af, forklarer Johan Peter Paludan. I følge fremtidsforskeren sætter Skagens omgivelser nogle rammer, men det er mindst ligeså vigtigt for fremtidens resultat, hvad skagboerne prøver at opnå. Altså hvad Skagen skal satse på i fremtiden. - Man kan vel tillade sig at sige, at hvis der ikke satses, fortsætter Skagens udvikling i retning af at være et sæsonbestemt udkantsområde, forudser Johan Peter Paludan. NORDJYSKE Medier i Skagen Kommune opfordrer alle kloge hoveder - og det anser vi læserne for at være - om at sende os nogle tanker og visioner om fremtiden for Skagen Kommune. Der kunne jo være guldkorn iblandt, og det har vi brug for.