Kom med flere ideer

Det er en mærkesag for mig, at det skal blive lettere at være borger og drive virksomhed i Danmark. Det langsigtede mål er det selvangivelsesløse samfund, hvor skattemyndighederne på baggrund af de oplysninger, som de har i forvejen, skal kunne opgøre skatten en gang for alle. Skattemyndighederne skal derfor være konsulent i en tidlig fase, i stedet for at være efterfølgende kontrollant. Netop derfor indførte vi sidste år "klar besked"-ordningen hos skattevæsenet for selvstændige og lønmodtagere. Ordningen udvides nu til også at omfatte selskaber og hovedaktionærer. Vi arbejder på at skabe yderligere lempelser af kontrol m.v. af de virksomheder, der har orden i tingene. Vi kalder dem for mønstervirksomheder. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke borgere og virksomheder for de mange gode ideer til forenkling af skattesystemet. De har bl.a. været medvirkende til, at vi har afskaffet kravet om momsafstemninger og forhåbentlig snart afskaffer kravet om kapitalforklaringer. Alle er velkomne til fortsat at komme med ideer til forenklinger af skattesystemet. Svend Erik Hovmand skatteminister (V)