EMNER

Kom med konstruktive svar

Så er det (igen-igen!) blevet bekræftet, at naturtilstanden i Danmark bliver værre og værre.

Danmarks Miljøundersøgelser klargør i deres seneste rapport, at den biologiske mangfoldighed fortsætter sin nedtur, trods regeringens løfter om, at 2010 skulle udgøre vendepunktet. Men skal man ændre en kurs, er det ikke nok med pæne ord, så skal der handling til! Og regeringen har ikke magtet opgaven. Indsatsplaner bliver udskudt, sat på standby - eller helt aflyst. Samtidigt bliver ikke mindst regeringspartiet Venstre presset gevaldigt af sit landbobagland for at droppe alle tiltag a.h.t. landbrugets økonomi. At landmænd kæmper for deres eksistens er meget forståeligt. Men jeg synes, at der fra deres side mangler nogle klare bud på, hvordan vi løser de konkrete problemer, vi står overfor. Eller skal de bare ignoreres? Hvad er landbrugets svar på biodiversitetens styrtdyk? Hvordan forestiller man sig en bæredygtig natur fremover? Hvordan sikres arternes frie bevægelighed? (P.t. er den bedste natur mange steder samlet i små isolerede enklaver). Hvordan forestiller landbruget sig, at grundvandet fremover sikres, så vi både kan have rent drikkevand og bevare en sund mikrobiologisk balance i de relevante jordlag? Hvordan knækkes det evigt stigende forbrug af antibiotika, som lige nu udgør en folkesundhedsmæssig bombe? Et seriøst bud på besvarelse af disse spørgsmål fra de suverænt største naturforvaltere (63 pct. af vores land er under plov!) må være en betingelse for at tage landbrugets protester alvorligt. For løsningen af disse grundlæggende problemer er forudsætningen for, at hele vores biologiske system ikke bryder sammen. Kan man derudover også besvare nogle af de dyrevelfærdsmæssige spørgsmål, der visse steder knytter sig til det moderne landbrug: 25.000 døde pattegrise - om dagen(!), over 120.000 aflivede jerseykalve om året, 25x30 cm's livsudfoldelse pr. burhøne (med 23 timers lys), alt for mange skuldersår, mishandlede dyr etc. - så er der lagt op til en konstruktiv dialog.

Forsiden