EMNER

Kom med løsninger - ikke kritik

Kritik af hvad andre gør og siger, er noget af det nemmeste i denne verden.

Specielt fra nogen, som ikke har indflydelse og dermed ansvar. Det bliver straks sværere, når der skal peges på en anden måde at gøre tingene på. Preben Pedersen (R) skriver (26.2.) med overskriften "Tyndt indhold i Statsministerens åbningstale", at statsministeren havde ambitiøse visioner, som ingen kan være uenige i. Men så slutter enigheden også, og kritikken hagler ned over statsministeren. Preben Pedersen efterlyser, hvad statsministeren og hans regering vil gøre for dem, der bukker under for det stigende pres på arbejdsmarkedet. Hvem er det, som er skyld i dette stigende pres, hvem er det som er skyld i, at virksomheder lukker og flytter deres produktion til udlandet? Er det regeringen? Hvis dette er tilfældet, Preben Pedersen, så før lige bevis for dette i stedet for blot at kritisere. Kritik af manglende forebyggelse. Påstand om at skellet mellem rig og fattig bliver større og større. Regeringens politik på bl.a. flygtninge/indvandreområdet, nedskæring af U-landsbistand, manglende indsats på miljøområdet m.v. skaber dybe modsætninger i det danske samfund. Der er jo nok ikke det område, hvor der sker noget positivt, hvis man skal tro på al den kritik, som Preben Pedersen fremturer med. Men hvorfor blev der så ikke skiftet regering, når det står så galt til i dette samfund som Preben Pedersen jo mener? Det må da være åbenbart indlysende for enhver, at det går helt galt, hvis ikke der kommer andre til, og styrer dette land! Dette skete jo ikke. Er vælgerne så dumme, Preben Pedersen, at de har taget så grueligt fejl, og helt "frivilligt" lader sig føre mod afgrunden. Det er da altid noget, at Preben Pedersen slår fast, at vi lever i et demokratisk samfund, hvor mindretallet respekterer, at flertallet har talt. Preben Pedersen vil dog lige slå fast, at mindretallet har ret og pligt til at kæmpe imod, og pege på andre løsninger på de mange områder, hvor Preben Pedersen og hans fæller er uenige. Det er en demokratisk ret at være uenig, og gøre noget ved det, man ikke er tilfreds med. Netop det med at pege på andre løsninger end dem som Statsministeren og regeringen har fremsat, savnes i dette stærkt kritiske indlæg. Men måske har jeg i min gennemlæsning, overset de mange løsninger som Preben Pedersen har fremsat, for at redde landet fra afgrundens rand? Har jeg overset disse, helt sikkert, geniale løsninger så beklager jeg. Jeg kunne ikke finde andet end kritik, og ingen forslag til løsninger! Kritik er jo noget af det nemmeste i denne verden, men det bliver straks sværere når der skal fremsættes forslag, til at gøre det bedre, så alle bliver tilfredse, uden at det går ud over noget andet, og koster ekstra skattekroner. Vi kan få alt, hvad vi vil betale for.