Nørresundby

Kom med løsninger

LØNNIVEAU:Forleden læste jeg, at nationalbankdirektør Niels Bernstein kritiserede det danske løn-niveau - underforstået: almindelige lønmodtagere - for at være skyld i Danmarks dårlige konkurrenceevne. Som en sidebemærkning nævnte han for høje produktionsomkostninger, men her tæller lønninger jo også med. N.B. burde jo være et af de "kloge hoveder" i dansk økonomi, men udtalelserne får ikke mig til at bøje mig i respekt for dette kloge menneske, som jo nok er en af de højest betalte ledere i Danmark. Det kunne have været interessant at se en opgørelse over, hvor stor den lønmæssige belastning fra manden på gulvet er i forhold til lederskikkelser som N.B. og andre offentliggjort i en artikel med et postulat om, at der er håndværkerne og ikke de "kloge hoveder", der belaster produktionsomkostningerne. Der går 12 håndværkerlønninger på en leders løn, så en direktørlønning udgør næsten halvdelen af en virksomheds samlede lønomkostning. Hvad udgør udgifter til teknologi af den samlede produktionsomkostning i forhold til lønninger. Det er da rigtigt, at der findes lønomkostninger i andre dele af verden, som den danske arbejdskraft ikke kan konkurrere med, men det kommer de heller ikke til foreløbig. Omkostningerne ved at flytte en produktion til et af disse land er heller ikke omkostningsfrit. Jeg havde foretrukket, at N.B. var kommet med løsninger på, hvordan man kan løse problemerne i stedet for bare at rette kritik mod en gruppe, som jo trods alt skal have mad på bordet-