Kom nu i dialog

LEDIGHED:Godt 32.000 lønmodtagere mistede arbejdet mellem 1. januar 2002 og 31. december 2003. Det fremgår af en opgørelse fra beskæftigelsesminister Claus Hjorth Frederiksen (V), som indgår i et svar på et spørgsmål fra mig som medlem af Folketingets arbejdsmarkedsudvalg. Tallene stammer fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har regnet på, hvor mange varslingssager og egentlige afskedigelser, som AF-regionerne har fået kendskab til i perioden 1.1.2002-31.12.2003. Det fremgår ikke af tallene, om den samme lønmodtager kan indgå i optællingen flere gange, hvis fx han eller hun er blevet afskediget flere gange i perioden. Ligeledes kan samme virksomhed optræde flere steder i opgørelsen. Alene i Nordjyllands Amt er over 3700 blevet ledige i 2002-2003. Dette tal er uforholdsmæssigt stort. Det vidner om, at Nordjylland i forhold til sin befolkning er usædvanligt hårdt ramt af den eksplosivt voksende ledighed. For mig understreger det vigtigheden af, at vi får en massiv ekstra indsats overfor arbejdsløsheden. Vi ønsker en bastant indsats over for de nyledige. I Nordjylland har vi eksempelvis ingen flaskehalsproblemer. Der er ingen steder, man kan pege på en forventet mangel på arbejdskraft. Så midlet er uddannelse af de ledige. Vi forstår ikke, at beskæftigelsesministeren ikke vil gå ind i en dialog om at fjerne den gældende lovgivnings barrierer for en målrettet indsats.