Lokalpolitik

Kom nu op i gear

Jeg var næsten ved at få kaffen galt i halsen, da jeg læste den nye landdistriktsminister Carsten Hansens debatindlæg (4.12.), hvor han kritiserede Dansk Folkepartis indsats over for yderområder og samtidig påpegede, at regeringen har gjort en masse for yderområderne og landdistrikterne, hvor man i forbindelse med den nye finanslov har "igangsat en række initiativer, der også vil styrke landdistrikterne".

Sandheden er nemlig en hel anden. Carsten Hansen har fem lovforslag med i regeringens katalog for denne folketingssamling, men ingen af dem handler om udvikling af landdistrikterne. Til gengæld vælger han at afskaffe puljer, som DF tidligere har fået på finansloven - herunder den populære nedrivningspulje og landdistriktsmidler til børn og unge. Kom nu op i gear, landdistriktsminister! Carsten Hansen taler også usandt, når han skriver, at DF har nedprioriteret yderområderne og landdistrikterne de seneste år. Udover ovennævnte tiltag har vi bl.a. sikret tiltag i forhold til den præhospitale indsats, kystbeskyttelse, renovering og tilskud til småfærger i ø-samfundene og adskillige vækstinitiativer i forhold til yderområderne. Og vi kæmper videre for at yderområder og landdistrikter tages seriøs. I vores ændringsforslag til finansloven, som vi snart fremlægger, foreslår vi at sætte 200 mio. kr. af specifikt til området. Når vi i januar skal stemme om dette forslag i folketingssalen, regner jeg med, at Carsten Hansen bakker op. Så kan vi sammen løfte området. Er det ikke god idé, Carsten Hansen?