Kom og få analyseret dit uglegylp

Dansk Ornitologisk Forening holder weekend for ugleentusiaster

I denne weekend samles danske uglevenner til træf nær Varde for at udveksle erfaringer og ny viden om Danmarks uglearter. 
Foto: Michael Koch

I denne weekend samles danske uglevenner til træf nær Varde for at udveksle erfaringer og ny viden om Danmarks uglearter. Foto: Michael Koch

KØBENHAVN:“Medbring sengelinned, varmt tøj og uglegylp”, står der i invitationen. I denne weekend samles danske uglevenner til træf nær Varde for at udveksle erfaringer og ny viden om Danmarks uglearter. Og under uglesymposiet kan man få analyseret medbragt uglegylp for indholdet af knogler, hår og fjer fra byttedyrene. Undersøgelsen foretages af biolog Julie Dahl Møller, som er ekspert i at sætte navn på uglernes menu, når hun åbner uglegylp og ser, hvilke knogler der gemmer sig i bollen. 60 entusiaster Uglegruppen i Dansk Ornitologisk Forening (DOF) tæller omkring 60 entusiaster. Initiativtager til mødet er Klaus Dichmann, som leder Projekt Slørugle i DOF. Projektet har været en succes, ikke mindst fordi frivillige har hængt masser af redekasser op. I 1990 var der blot en snes par slørugler tilbage i Danmark. - Uglen var ved at uddø i vores landskab, primært fordi dens ynglesteder forsvandt. Hermetisk lukkede svinefarme er umulige at bo i for slørugler, siger Klaus Dichmann. - I kraft af de boligforhold, Dansk Ornitologisk Forening har givet uglerne, har vi i løbet af godt et tiår mangedoblet bestanden, og i 2005 kendte vi 277 par. Den samlede danske ynglebestand af slørugler er sandsynligvis over 300 par, anslår Klaus Dichmann. Som musebekæmper er sløruglen uovertruffen. I løbet af en ynglesæson, der måske sender to kuld unger på vingerne, æder familien ugle op imod 8000 mus, mosegrise og rotter. Så en landmand, der lægger loft til uglens redekasse, får noget til gengæld af sin logerende. Syv arter Der yngler syv arter af ugler i Danmark, og med mellemrum får vi desuden besøg af sneugler, høgeugler eller spurveugler fra Nordskandinavien eller sibiriske egne. - Den store hornugle, hvis danske bestand tæller cirka 30 par, genindvandrede til landet for en snes år siden. Den er i svag fremgang. Desuden har sløruglen det godt, mens de almindeligste arter, natuglen og skovhornuglen, formentlig har stabile bestande, siger Klaus Dichmann. Derimod er kirkeuglen, som engang var meget udbredt i Jylland, i krise og måske på vej til helt at forsvinde fra det danske landskab. Heller ikke mosehornsuglen har det for godt, og der yngler kun ganske få par af denne dagaktive ugle herhjemme. Den sidste danske ugleart, perleuglen, er almindelig i lande nord og øst for Danmark, men fåtallig her i landet, og den vil næppe blive almindelig, vurderer Klaus Dichmann. /ritzau/