Kom og giv et bud

Kenn Dennings malerier, tegninger og litografier danner sammen med Dick Nyhuus' lerskulpturer en smuk og harmonisk helhed. Tag til kunstudstilling i Lønstrup.

Værkerne passer til hinanden både i struktur og i farve. Stemningerne, der opstår, når man oplever værkerne, harmoniserer også fint. Kenn Dennings værker er rent abstrakte. Malerierne og tegningerne er organisk formede. Musikalske og lyriske linieforløb skaber delikate rumligheder, i hvilke man befinder sig godt. Man fornemmer, at disse rum er behersket af dyb stilhed, men der foregår livlige, svævende bevægelser som bobler, der stiger i vand. Koloritten er ofte behersket af sort og hvidt, men af og til blander diskrete pastelfarver sig beskedent i scenerierne. Nogle få store malerier er nærmest negative modpoler til de omtalte værker, da de er i næsten hvide nuancer, hvori sort diskret indgår. Disse motiver udspiller sig i fuldt sollys, mens de mørke værker synes at beskrive hændelser i havets dyb. Kenn Denning udstiller også litografier. I disse er stemningen mere aggressiv. De er også abstrakte. Der er også rum i dem, men hændelserne er langt fra tyste. Her synes de at beskrive maskingeværskuglers lineære spor gennem luften. Man føler sig hensat til centrum i en regn af kugler fra alle sider. Dick Nyhuus udstiller små skulpturer i ler og bemalet gips. Det drejer sig om menneskefigurer og ansigter samt nogle mere abstrakte former. Menneskelegemer er blot antydet i formen, men de har alligevel alle et levende udtryk. Hos nogle af dem og især i ansigterne er der den samme grafiske overflade som i Kenn Dennings mørke malerier. Det medvirker til udstillingens harmoniske præg. Gipsfigurerne er bemalede i mørke kulører, der er langt fra hudens farve. Rødt og grønt indgår sammen med brunt. Der er en vis alvorsfuld stemning over hans værker, især over ansigterne. To bemærkelsesværdige figurer bærer titlerne henholdsvis Spanien og Gul Spanien. Man undrer sig umiddelbart. Figurerne består af fire spidsbuer, der udgår fra en fælles basis. Er de gotiske katedraler tegnet af Gaudi, eller er de en del af den spanske armadas sejlførte krigsskibe? Den ene af dem synes i fremdrift, mens den anden er stationær, så måske kan begge tolkninger anvendes. Kom selv og giv et bud på tolkning. Kenn Denning, Dick Nyhuus Galleri Jakobsen, Lønstrup Til 5. november